POJIŠTĚNÍ RENTO

Zdraví vám v případě dopravní nehody vrátit neumíme, ale dokážeme alespoň zmírnit její finanční dopady. Pojištění pro případ smrti nebo trvalých následků způsobených dopravní nehodou dá jistotu vám i vašim blízkým – pokud se za volantem zraníte a nebudete moci vykonávat své povolání, vyplatíme vám buď jednorázové odškodnění, nebo doživotní rentu (podle závažnosti zranění). A samozřejmě víte dopředu, jakou výši plnění byste získali.

Budete rádi, že ho máte

  • Když živíte rodinu a obáváte se finančních následků nehody
  • Jste profesionální řidič nebo vás zaměstnání nutí trávit čas za volantem
  • Přijdete k úrazu během nehody, kterou jste způsobili vy sami
Smrt následkem úrazu
100 000 Kč
Trvalé následky úrazu
jednorázové odškodnění podle míry
tělesného poškození
10 % - 29 % 30 % - 49 %
100 000 Kč 200 000 Kč
Měsíční doživotní důchod při tělesném poškození od 50 %
Věk pojištěného v době úrazu Měsíční renta
18 až 25 let 7 000 Kč
26 až 39 let 11 000 Kč
40 až 49 let 12 500 Kč
50 až 59 let 15 000 Kč
60 a více 17 500 Kč

 

Informace o produktu
Pojistné podmínky