CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Starosti s cestovním pojištěním pusťte z hlavy jednou provždy. Když máte kreditní Premium Kartu, jste pojištěni vy a může být i vaše rodina – samozřejmě v té nejvyšší variantě.

Číslo pojistné smlouvy: 7110002700

Pojištění

EXTRA/EXTRA FAMILY

Pojištěné osoby Držitel PK/Držitel PK + 1 další dospělá osoba + 3 děti do 21 let včetně
Pojištění léčebných výloh 100 000 000 Kč
Lékařské ošetření, léky, hospitalizace, přeprava do zdravotnického zařízení, repatriace, převoz ostatků do výše limitu léčebných výloh
Ošetření zubů - akutní bolest - Evropa (tj. ošetření realizované v Evropě) 10 000 Kč
Ošetření zubů - akutní bolest - celý Svět (tj. ošetření realizované mimo Evropu) 20 000 Kč
Zásah horské služby při pojistné události do výše limitu léčebných výloh
Pojištění rizik souvisejících s terorismem do výše limitu léčebných výloh
Rozšířené asistenční služby (NADSTANDARD) ANO
Náklady na vyslání rodinného příslušníka (opatrovníka)
- jízdné tam a zpět max. 100 000 Kč
- náklady na ubytování (celkem / 1 den) max. 50 000 Kč / 3 000 Kč
Náhradní doklady v případě ztráty/odcizení - náklady na vystavení 6 000 Kč
Pojištění úrazu Ano
Smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Limit trvalých následků úrazu 10 %
Denní odškodné 50 Kč
Limit denního odškodného 29 dní
Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu Ano
újma na zdraví 20 000 000 Kč
újma na majetku
limit na poškození elektroniky 10 000 Kč
Pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci (především dopravní prostředky) 10 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
limit na poškození zavazadel při přepravě (platný od 1. 3. 2023) 3 000 Kč
Pojištění přerušení cesty 10 000 Kč/osoba
Pojištění zmeškání odjezdu 10 000 Kč/osoba
Pojištění zpoždění zavazadel / letu 5 000 Kč/osoba
Pojištění stornopoplatků (spoluúčast 10 %) 50 000 Kč/osoba
Územní rozsah Svět
Pojištění zimních a rizikových sportů Ano
Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí 120 dní

 

Informace o produktu
Všeobecné pojistné podmínky
Otázky a odpovědi k cestovnímu pojištění - COVID-19
Vylepšení cestovního pojištění zavazadla

 

Vstupte do světa ČSOB Premium

ČSOB Premium získáte zdarma při splnění alespoň jedné z následujících podmínek a zároveň aktivního využívání dalších produktů a služeb ČSOB (podrobně v Podmínkách služby ČSOB Premium):

Měsíční příjem zasílaný
na účet u nás minimálně 50 000 Kč
nebo Úspory a investice
ve skupině ČSOB alespoň 1,5 mil. Kč
nebo Hypotéky a úvěry
ve skupině ČSOB větší než 3 mil. Kč

Objednejte si prémiové služby
přímo na:

800 370 370

Nebo nám napište: premium@csob.cz

Online sjednání

Premium Konto si můžete zařídit sami, rovnou z telefonu

Osobního asistenta poskytuje AXA Assistance CZ, s.r.o.
Pojištění poskytuje ČSOB Pojišťovna, a.s.