CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Starosti s cestovním pojištěním pusťte z hlavy jednou provždy. Když máte kreditní Premium Kartu, jste automaticky pojištěni i se svou rodinou – samozřejmě v té nejvyšší variantě. To znamená maximální pojistné limity i nadstandardní připojištění: storna zájezdu, zavazadel a zmeškaného odletu.

TIP: Pojištění platí po celém světě dokonce, i když rodina vyrazí na cesty bez vás.

Budete rádi, že ho máte, když:

  • na cestě do zahraničí se zraníte nebo onemocníte
  • nechtěně zraníte někoho jiného na zahraniční dovolené
  • marně čekáte na svůj kufr na letišti
  • na poslední chvíli musíte zrušit dovolenou
  • máte úraz na výletě v Alpách nebo při potápění v moři
Pojištění EXTRA/EXTRA FAMILY
Pojištěné osoby Držitel PK/Držitel PK + 1 další dospělá osoba + 3 děti do 18 let včetně
Pojištění léčebných výloh 10 000 000 Kč
Základní i Rozšířené asistenční služby Ano
Pojištění úrazu Ano
Smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Limit trvalých následků úrazu 10%
Denní odškodné 50 Kč
Limit denního odškodného 29 dní
Jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu Ano
Újma na zdraví 2 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
Pojištění přerušení cesty 10 000 Kč
Pojištění zmeškání odjezdu 10 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel / letu 5 000 Kč
Pojištění stornopoplatků (spoluúčast 20 %) 35 000 Kč
Územní rozsah Svět
Pojištění rizikových sportů Ano
Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí 120 dnů

 

Informace o produktu
Všeobecné pojistné podmínky
Nové podmínky cestovního pojištění platné od 1. 7. 2020