POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Informace o pojištění

Pojištění právní ochrany řidiče Vám nabízí ochranu a prosazování Vašich oprávněných právních zájmů při řízení jakéhokoliv motorového či nemotorového vozidla do 3,5 t (tj. automobil vlastní, pronajatý, firemní, jízdní kolo, přívěsný vozík aj.).

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění

Právní ochrana řidiče
Rozsah Územní rozsah
Právní pomoc (obhajoba apod.) při:
  • trestním nebo správním řízení v souvislosti s řízením vozidla
  • správním řízení v souvislosti s provozem vozidla
  • Evropa
    Vymáhání náhrady újmy způsobené provozem vozidla
    Limit pojistného plnění 400 000 Kč