POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace o pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu Vám nabízí ochranu pro případy způsobení újmy jinému:

  • v souvislosti s vlastnictvím stavby nebo bytu (všechny, které pojištěný vlastní, neurčené k podnikatelským účelům
  • provozem Vaší domácnosti
  • při rekreačním sportu
  • při cyklistice
  • použitím opatrovatele v domácnosti
  • psem, kočkou, hospodářským zvířetem
  • dalšími činnostmi v běžném občanském životě

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti občana
Rozsah pojištění Limit pojistného plnění Územní rozsah Spoluúčast
Újma na zdraví, usmrcením 6 000 000 Kč ČR + Evropa 500 Kč
Újma na věci
Následná finanční újma
Nemajetková újma

Máme jen jeden, vyšší limit
Sjednotili jsme všechny limity do jednoho a navýšili hranici plnění až na 6 milionů Kč. Do této výše zaplatíme celou škodu, ať už šlo o majetkovou nebo nemajetkovou a následnou finanční újmu.

Víte, že…
Pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti. Tedy jak vás, tak na partnera, děti, psi i kočky.

Všechny uvedená vylepšení se týkají jak nových, tak i stávajících Pojištění občanské odpovědnosti pro klienty ČSOB Premium.