POJIŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH RIZIK

Informace o pojištění

Pojištění internetových rizik Vám nabízí pojištění právní ochrany a pojištění finančních ztrát pro případy nebezpečí, které souvisí s používáním internetu a prováděním bezhotovostních plateb. Mimo to pojištění zahrnuje i asistenční služby. Pojištění poskytuje ochranu a pomoc v následujících případech:

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění

Family
pojištění pro celou rodinu
Finanční náhrada
(limit na PU)
Právní ochrana
(limit na rok)
IT Asistence Právní konzultace
(telefon, e-mail)
Nákup zboží na internetu 50 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně
Zneužití platební karty 30 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně
Zneužití identity na internetu 100 000 Kč 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně
Poškození pověsti na internetu Není * 500 000 Kč 4 x 30 min. / rok Neomezeně
* Limit 50 000 Kč na odstranění či znesnadnění přístupu k negativním informacím o klientovi na internetu
Rozsah služeb
Nákup zboží na internetu Při špatném dodání nebo nedodání zboží zakoupeného na internetu provedeme reklamační řízení pro zajištění správného dodání zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace vám zaplatíme vzniklou škodu.
Zneužití platební karty Při zneužití platební karty vám pomůžeme získat zpět odcizenou finanční částku, případně vám poskytneme finanční náhradu za vzniklou škodu.
Zneužití identity na internetu Vznikne-li zneužitím identifikačních údajů na internetu finanční škoda, pomůžeme vám získat zpět odcizenou finanční částku nebo zajistíme zrušení neoprávněného závazku, případně vám uhradíme vzniklou finanční škodu.
Poškození pověsti na internetu Když dojde k poškození vaší pověsti na internetu nebo sociálních sítích, provedeme opatření k zamezení šíření negativních informací. Pomůžeme vám také odhalit zdroj šíření a domoci se omluvy.
Navíc vám v případě soudního sporu uhradíme soudní náklady (advokáta, soudní, správní či jiné poplatky, odměnu znalce apod.)
Územní platnost
Nákup zboží na internetu Státy EU, Austrálie, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Norsko, Nový Zéland, Švýcarsko a USA
Zneužití platební karty Svět
Zneužití identity na internetu
Poškození pověsti na internetu
IT Asistence
V případě, že budete mít problém s výpočetní technikou, nainstalovanými programy, internetem či elektronikou (digitální kamera, telefon, set-top-box, DVD apod.), poskytneme vám telefonickou konzultaci nebo se vzdáleně připojíme k vašemu počítači a problém vyřešíme.