K VÝNOSU MŮŽE VÉST I ZODPOVĚDNÁ CESTA

Ohled na přírodu a funkční společnost se počítá

Zajímáte-li se o udržitelnost a dopad svého chování, zodpovědné investice mohou být dalším dílkem skládanky. Jednoduše tak přispějete k lepší budoucnosti nás i celé planety.

Zodpovědný přístup se netýká jen životního prostředí (přírodní zdroje, klima, znečištění planety, odpadové hospodářství). Akcentuje i sociální hodnoty (lidská práva, ochrana zvířat, boj s korupcí, zákaz dětské práce) a otázky etického řízení firem (práva zaměstnanců, firemní kultura či vzdělávání).

 

 

Hodnota investice může kolísat, její návratnost není zaručena. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Obsah materiálu nelze vykládat jako investiční poradenství nebo jinou investiční službu.

Objednejte si prémiové služby
přímo na:

800 370 370

Nebo nám napište: premium@csob.cz