Není Airbag jako airbag

12. září 2016 | Vratislav Málek, produktový manažer, ČSOB Asset Management

Stejně jako každý nový model automobilu se dnes neobejde bez prvků pasivní ochrany, mezi investičními produkty si své místo vydobyly fondy chránící vložené investice do předem stanovené míry poklesu. Společným jmenovatelem obou oblastí je název: vzduchový polštář čili airbag.

Není Airbag jako airbag

Vybrat si správný fond s určitým stupněm ochrany do svého portfolia nemusí být úplně snadný úkol. Ve chvíli, kdy křivky na akciových trzích šplhají směrem vzhůru, mají investoři tendenci informace o ochraně proti ztrátám opomíjet. V opačném případě řada investorů po nějakém zajištění spíše volá.

Proč je nyní vhodné vybrat si fond se strukturou Airbag?

Úrokové sazby jsou dnes téměř na nule a tomu odpovídají i výnosy u depozitních produktů. Naopak ve většině vyspělého světa klesá nezaměstnanost s tím, jak se většině firem daří lépe. Jejich akcie přinášejí dlouhodobě vysoký výnos, nicméně občas přichází období, kdy se dařit přestává. Struktura Airbag investorům umožňuje, aby se jich pokles do určité úrovně vůbec netýkal nebo jen omezeně při vyšším poklesu akcií. Zároveň zachovává velmi vysokou pravděpodobnost dobrého výnosu za dobu investice této struktury.

Jak struktura Airbag funguje v praxi?

Struktura Airbag umožňuje investorům podílet se na očekávaném růstu vybraných akcií a zároveň si zachovat určitou míru ochrany. Zjednodušeně můžeme říci, že právě airbag snižuje případnou ztrátu o svůj „objem“. Jestliže si například zvolíme fond s airbagem „nafouknutým“ např. na 15 %, při poklesu podkladového koše ke dni splatnosti o 35 % se naše ztráta díky airbagu sníží na 20 % (−35 % + 15 % = −20 %).

Aby se však airbag mohl zaktivovat, je potřeba dostatečně silného nárazu. Proto např. při poklesu o 10 % dostaneme zpět vloženou investici (tedy plnou ochranu), protože se mechanismus airbagu nespustil. Výpočet by v tomto případě vypadal následovně: −10 % + 15 % = 0 %.

Zároveň funkčnost struktury Airbag funguje pouze při splatnosti fondu. Ještě dodejme, že v průběhu své existence se cena fondu se strukturou Airbag stanovuje na základě tržního ocenění podkladových aktiv.

Proč je lepší investovat do fondů se strukturou Airbag než napřímo?

Rozhoduje-li se investor mezi fondy a investováním na „vlastní triko“, pak struktura Airbag mu umožňuje podílet se na případném růstu akciového trhu a zároveň mít ke dni splatnosti ochranu před propadem, což je jeho hlavní výhoda. Nic ale není zadarmo. Hlavním omezením této struktury může být v současné době obvykle nižší participace na růstu. Pokud tedy klienta netrápí případné výraznější poklesy, může investovat napřímo. Jestliže ale chce získat alespoň nějakou ochranu a zároveň získat šanci podílet se na akciovém růstu, pak by se měl rozhodnout právě pro fond využívající struktury Airbag.


Vratislav Málek se v oblasti spoření a investic pohybuje již déle než 15 let. V rámci útvaru přípravy a rozvoje investičních produktů společnosti ČSOB Asset Management se podílí na přípravě, vývoji a inovaci nabídky strukturovaných a otevřených podílových fondů.