Prezident Donald Trump: Co čeká trhy a světovou ekonomiku?

Petr Kubec, portfolio manažer, ČSOB Asset Management

Zvolení Donalda Trumpa 45. americkým prezidentem spustilo lavinu otázek týkajících se budoucího vývoje americké i světové ekonomiky. Přesné odpovědi samozřejmě ještě neznáme, ale pokusíme se alespoň částečně zmapovat dopady, jaké mohou nastat, pokud začne plnit své předvolební sliby.

Prezident Donald Trump: Co čeká trhy a světovou ekonomiku?

Trump změní daňový systém

Donald Trump ve svém předvolebním programu hlásal, že omezí americkým firmám možnost platit daně mimo USA, což by mělo zvýšit daňové zatížení amerických nadnárodních korporací. Na druhou stranu nabízí výrazné snížení korporátní daně a chce firmám umožnit repatriaci zisků do USA za zvýhodněných podmínek. Jeho plán by tak měl být pro korporátní zisky, a tím i pro akcie amerických společností, pozitivní. Plánuje také zjednodušit daňový systém pro menší podnikatele. V neposlední řadě chce zjednodušit současné progresivní zdanění (ze 7 stupňů na 3) a snížit nejvyšší daňovou sazbu. Všechna tato opatření jsou fiskálně expanzivní, měla by tak pozitivně ovlivnit výkonnost americké ekonomiky. Trump nám ale neříká, čím nahradí vypadlé daňové příjmy. Při realizaci jeho plánu by se tak USA mohly dramaticky zadlužit.

Výrazné investice do infrastruktury

Americká infrastruktura, která je v současné době značně podinvestovaná, by mohla v budoucnu zatěžovat růst americké ekonomiky. Trump chce v průběhu příštích let proinvestovat jeden bilion dolarů v infrastrukturních projektech, jako jsou stavby a opravy mostů, silnic, železnic, nemocnic apod. Jeho slib by měl pozitivně ovlivnit ekonomický růst, ale jak je u Trumpa zvykem, zatím nevíme, kde na to chce vzít peníze.

Kam bude směřovat zahraniční politika?

Ve své předvolební kampani Trump výrazně propagoval protekcionismus (tj. USA na prvním místě) prostřednictvím přehodnocení mezinárodních obchodních dohod. Zároveň chce zlepšit vztahy s Ruskem – například omezením stávajících sankcí. Z toho by mohly do budoucna těžit východoevropské akcie. Trumpův přístup tak ve svém důsledku může pozitivně ovlivnit ruské akcie a také akcie amerických společností s převážnou působností na domácí půdě, na druhou stranu jeho politika může poškodit vztahy se současnými partnery. Negativní dopad mohou pocítit nadnárodní společnosti s globální působností. Ztráty mohou zaznamenat také aktiva z rozvíjejících se zemí v čele s mexickým pesem, které se po vítězství republikánského kandidáta propadlo o téměř 10 procent.

Imigrace a zdravotnictví v USA s novými pravidly

Imigrační politika je v USA dlouhodobě horkou půdou. Trump populisticky hlásil, že imigranty pozavírá do vězení a pošle zpět do zemí, odkud přišli. Taková politika sice může krátkodobě snížit nezaměstnanost, ale zároveň negativně ovlivní pracovní místa, která prakticky nelze obsadit americkými občany. Trump chce dále zrušit tzv. Obamacare, která zavedla povinné platby zdravotního pojištění pro všechny občany USA, ale hlavně nižším vrstvám společnosti umožnila přístup ke zdravotní péči. Prezident Trump může svými kroky pozitivně ovlivnit akcie soukromých zdravotních pojišťoven, které na Obamově zdravotním plánu prodělávají. Zvýšení konkurence ve farmaceutickém průmyslu zase může snížit náklady na zdravotní péči. Přestože farmaceutické akcie zřejmě na jeho zvolení zareagují pozitivně, ve střednědobém horizontu může být dopad na tyto společnosti podobný, jako kdyby vyhrála Hillary Clintonová.

Made in the USA

Volební program Donalda Trumpa byl plný zvyšování nezávislosti soukromého vlastnictví na státu a podpory značky „Made in the USA“. Většinu bodů jeho programu tedy uvítají americké akcie. Problém je v tom, že prohlášení Donalda Trumpa byla mnohdy neurčitá a populistická a nenabízela jasnou vizi, kde bude na plnění svých slibů čerpat finanční prostředky. Trhy tak po jeho zvolení mohou znejistět, což povede ke zvýšené volatilitě na akciovém trhu. Domnívám se však, že v krátké době se trhy uklidní, zvolení Donalda Trumpa prezidentem vstřebají a případné ztráty vymažou.

Co můžeme v blízkém horizontu čekat?

I přes Trumpův svérázný styl vedení předvolební kampaně neočekávám, že by nový prezident v následujících měsících výrazně otočil kormidlem americké politiky. Věřím, že většina jeho předvolebních populistických slibů se spíše nenaplní. Nejistota ohledně směřování budoucí fiskální politiky může vést k oddálení zvyšování sazeb. Na druhou stranu plánované fiskální výdaje mohou zvyšovat inflaci, na což by centrální banka v budoucnu musela reagovat rychlejším zvyšováním sazeb. Dopad na dolar tak nemusí být jednoznačný a v následujících týdnech i zde můžeme vidět výraznou volatilitu.