Co slibuje index Ifo pro Německo, našeho hlavního obchodního partnera?

Ekonomické okénko analytika ČSOB Petra Dufka
Co slibuje index Ifo pro Německo, našeho hlavního obchodního partnera?

Psát o výkonu ekonomiky, růstu průmyslu nebo třeba o veřejném zadlužení znamená zabývat se vlastně údaji, které jsou při nejlepším několik týdnů staré a navíc i nepřesné, protože je obvykle čeká několikeré zpřesnění či revize. Navíc tyto údaje povětšinou nedokážou včas vystihnout změnu ekonomických trendů spojených s tak významnými změnami, jako jsou splasknutí bubliny na realitním trhu, výsledek referenda o brexitu, americké prezidentské volby atp. Proto se naše pozornost stále častěji upírá k tzv. měkkým datům, jež nereprezentují údaje z účetnictví, ale spíše vycházejí z nálad či pocitů respondentů, ať jde o firmy, nebo přímo o spotřebitele. Z těchto průzkumů se dozvídáme, zda firmy aktuálně pociťují vyšší poptávku po svých produktech, jestli jsou ochotny nabírat nové zaměstnance, nebo v případě spotřebitelů vážně uvažují o nákupu nemovitosti na bydlení či osobního automobilu. Je sice pravdou, že tyto průzkumy nálad mohou čas od času podléhat krátkodobým šokům z nějaké neočekávané události, nicméně na druhou stranu jsou často mnohem lepším vodítkem pro odhadování blízké budoucnosti než již zmíněná „stará“ data nebo rozsáhlé makroekonomické modely.

Jedním z nejvíce takových sledovaných ukazatelů je německé Ifo odrážející vnímání zhruba 7000 firem v odvětví průmyslu, stavebnictví a v obchodě. Tento ukazatel nám docela věrně napovídá o tom, jak se aktuálně daří ekonomice našeho hlavního obchodního partnera a zároveň jaká jsou očekávání německých firem v uvedených odvětvích pro nejbližší měsíce. Zjednodušeně se dá z indexu Ifo usuzovat, zda německá ekonomika nabírá na obrátkách, nebo naopak přibrzďuje, což se následně a obvykle docela rychle projeví i na výkonu českého hospodářství. A jak si tedy vede německá ekonomika v posledním měsíci z pohledu tamních firem?

Už poslední ukazatele podnikatelské nálady v EU potěšily, nicméně říjnové Ifo nepochybně udělalo radost nejen trhům, ale i ECB. Tolik sledovaný ukazatel se totiž dostal na nejvyšší úroveň za posledního dva a půl roku, když dosáhl úrovně 110,5. A potěšující není pouze agregovaná hodnota indexu Ifo, ale i obě jeho součásti. Tedy jak hodnocení současné situace, tak především očekávání, o nichž platí totéž, co o celém ukazateli. Je proto velmi pravděpodobné, že německá ekonomika hned na začátku posledního kvartálu letošního roku opět nabírá na obrátkách zásluhou průmyslu těšícího se z nových zakázek vedoucích k dalšímu naplňování výrobních kapacit. Podobný vývoj panuje i ve stavebnictví, kterému pomáhá silný boom realitního trhu a s ním spojený velmi silný růst cen nemovitostí. Příznivě hodnotí současnou situaci a zejména pak výhled i firmy v odvětví maloobchodu. Nakonec rekordně nízká nezaměstnanost a zvyšující se mzdy jsou příjemným stimulem pro spotřebitele při jejich nákupech.

Nejnovější údaje svědčí o dobré kondici německé ekonomiky a zejména pak o příznivých očekáváních pro následující měsíce. Ekonomika má velkou šanci těžit z rostoucí spotřebitelské poptávky, a stejně tak i z investic odrážejících se ve výsledcích stavebnictví a poptávce po dlouhodobém zboží vyráběného v průmyslu. Když k tomu připočteme oživující inflaci, tak jde nepochybně o dlouho očekávaný mix, který by mohl celkem brzy – přidají-li se i s alespoň ucházejícími výsledky další země (především Francie a Itálie) – přimět ECB ke konci roku zahlásit konec její nestandardní měnové politiky. Tedy především postupného utlumování politiky masívního tisku eur, která nejenže deformuje ceny dluhopisů v eurozóně, ale i podporuje vznik bubliny na realitním trhu. Věříme, že výsledky velké části ekonomik Evropské měnové unie umožní ECB postupně se vrátit k „normální“ měnové politice, což uvolní ruce i ČNB, která by poté mohla konečně přistoupit k avizovanému uvolnění koruny z intervenčního režimu.


Petr Dufek, analytik finančních trhů ČSOB