Jak se investuje v srdci Evropy?

Michal Žofaj, správce fondu ČSOB Akciový srdce Evropy, představuje investiční příležitosti v našem nejbližším okolí. Zjistěte o středoevropských trzích víc.

Když se řekne lokální fond, napadne mě nejprve fond zaměřený na české tituly. V tebou spravovaném fondu je to ale jinak, že?

Přesně tak. I když se jedná o fond spravovaný v České republice, tak české společnosti jsou zde zastoupeny jen okolo 10 %. Fond se snaží investovat do společností, které působí na celém středoevropském trhu, a tak v portfoliu můžeme z cca 40 titulů najít např. firmy, jako jsou Komerční banka, Kofola nebo Colt. Dále fond investuje do společností, které sice nejsou české, ale mají zde významnou stopu. Patří sem například KBC, která vlastní ČSOB, nebo Erste, která stojí za Českou spořitelnou. Tímto způsobem se fond snaží využít potenciálu trhů střední Evropy a nabízí investiční příležitosti, které mohou přinést růst a stabilitu do portfolia investorů.

Čím je specifické investování do tohoto typu lokálních fondů?

Investování do fondů zaměřených na náš region může mít pro investory několik výhod a důvodů:

  1. Nižší valuace a nižší efektivita těchto trhů umožňují snadněji najít podhodnocené firmy a využít tak investiční příležitosti.
  2. Lokální znalost: Správci fondů specializovaných na místní trhy mají hlubší znalost regionu a domácího ekonomického prostředí. Tato znalost může vést k lépe informovaným investičním rozhodnutím.
  3. Diverzifikace portfolia: Investováním do místních fondů mohou investoři diverzifikovat své globální portfolio. Diverzifikace může snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
  4. Menší vystavení měnovému riziku: Investování do místních fondů může snížit expozici investorů vůči měnovému riziku vzhledem k tomu, že se měny našeho regionu zpravidla pohybují v podobných trendech.
  5. Podpora místního rozvoje: Investice do lokálně zaměřených fondů mohou přispět k růstu a rozvoji domácí ekonomiky a infrastruktury. To může mít pozitivní dopad na celou komunitu.

Tento region je hodně citlivý také na geopolitické události. Jak se události posledních let dotkly investiční strategie fondu?

Dříve byl tento fond zaměřen čistě na rozvíjející se region střední a východní Evropy. Avšak vzhledem k dramatickým událostem na Ukrajině a v Rusku se situace začala rapidně měnit. Většina společností z východní Evropy se stala neinvestovatelnou vzhledem k různým omezením a rizikům spojeným s geopolitickými konflikty a ekonomickými sankcemi. To nás přimělo urychlit proces změny strategie, o které jsme již delší dobu uvažovali, a dokončit celkový redesign fondu včetně změny jeho názvu.

Jakým způsobem vybírá manažer portfolio do portfolia fondu?

Ve fondu využívám přístup „bottom-up“ investiční přístup spolu s fundamentální analýzou. „Bottom-up“ klade důraz na detailní zkoumání individuálních společností a nezabývá se příliš makroanalýzou a analýzou jednotlivých odvětví. Naše strategie spočívá v tom, že pečlivě studujeme jednotlivé firmy na základě kvantitativních a kvalitativních dat. Z těchto informací pak stanovujeme vnitřní hodnotu každé společnosti a tu následně porovnáváme s aktuální tržní cenou akcií. Právě zde nastává zajímavý moment. Preferujeme společnosti, u kterých vidíme nejvyšší potenciál zhodnocení daný relativním rozdílem mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou. To může znamenat, že tyto společnosti jsou podhodnocené na trhu. Přesně tak se rodí investiční příležitost.

Jsi nějak omezen v rámci investiční strategie?

První omezení je regionální. Jak již bylo zmíněno v úvodu, fond investuje především do společností, které jsou obchodované na středoevropských trzích se statusem Evropské unie. Dále také do společností s výrobními a prodejními aktivitami v regionu střední a východní Evropy, které jsou obchodovány na burzách mimo tento region. Dále je nutné dodržovat regulatorní koncentrační limity (například, že jednotlivá pozice nesmí přesáhnout 10 % fondu).

Jaké sektory hrají prim ve fondu ČSOB Akciový srdce Evropy?

V současné době zaujímá v našem portfoliu významnou pozici finanční sektor, a to díky jeho atraktivitě způsobené vyššími úrokovými maržemi, které přispívají k pozitivním ziskům bank. Dalšími sektory s výraznějším zastoupením jsou sektor průmyslu a sektor zboží dlouhodobé spotřeby.

Díky našemu pozitivnímu pohledu na finanční sektor a charakteru středoevropského trhu jsme se rozhodli, že naše největší investiční pozice budou obsazeny bankami, mezi které patří rakouská Erste, maďarská OTP a polská pojišťovací skupina PZU. Aktuálně jsem také doplňoval do portfolia naši mateřskou banku KBC. Tato volba se zdá být ideální vzhledem k její přítomnosti v regionu a atraktivní valuaci.

Jakým směrem se plánuješ v rámci investiční strategie zaměřit na závěr roku 2023?

Investiční strategie našeho fondu je jasně definována a nemáme v úmyslu ji měnit. Nicméně jsme otevřeni možnosti aktualizace našeho portfolia, pokud se nám naskytne příležitost nahradit některé společnosti těmi, které považujeme za momentálně atraktivnější. Tato flexibilita je pro nás důležitá, protože chceme reagovat na aktuální situaci na trhu a zajistit nejlepší možné výsledky pro naše investory.

 

Z pohledu cílového trhu je fond ČSOB Akciový srdce Evropy určen pro neprofesionální investory, kteří mají alespoň základní znalosti o investicích, velmi odvážný investiční profil s doporučeným 8letým investičním horizontem. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Materiál má pouze informativní charakter, nelze jej vykládat jako investičního poradenství nebo jinou investiční službu, nejde ani o návrh na uzavření smlouvy. Minulé výnosy nebo prognózy očekávané výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.

Podrobné informace o konkrétních investičních nástrojích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací a v prospektu/statutu fondu, dostupných na www.csob.cz, nebo si je můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Hodnota investice může kolísat, návratnost není zaručena. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Publikováno v E15, 18. 9. 2023

Originál článek zde: https://www.e15.cz/reklama/jak-se-investuje-v-srdci-evropy-1410539