Velká zvířata ve světě investic

Společně s analytičkou ČSOB Asset Management Michaelou Toperczerovou se podíváme na akciový trh tradičním pohledem „býků a medvědů“.

Při pohledu na poslední roky se nabízí myšlenka, že žijeme v mimořádné době a čelíme výzvám a událostem, které zde nikdy nebyly. Dává smysl v době nejistoty vůbec hovořit o investování na finančních trzích?

Říká se, že sousloví „tentokrát je to jiné“, patří k těm nejnebezpečnějším ve světě investování. Vyjadřuje především naše emoce. Události, které prožíváme právě teď, nám připadají nové a svým způsobem jedinečné. Svádí to k úvahám, zda náhodou nebyla nabourána „stará“ pravidla investování, a není proto lepší se raději schovat někam do bezpečí. Pohled finančního analytika, který musí porovnávat sled událostí v horizontu desítek let, už je trochu jiný a já ráda používám přirovnání, že historie se sice přímo neopakuje, ale rýmuje se. Každý, byť sebelepší rok nabídne řadu událostí a zejména rizik, která svádějí k nejistotě. Nejlepším přítelem investora je ale čas. Zatímco dlouhodobě jsme investory, krátkodobě pouze spekulanty. Pravého investora nemusí zajímat, co se děje dnes nebo zítra, důležité pro něj je, kde bude jeho investice za několik let, až se naplní investiční horizont.

Pokud se podíváme na investiční pravidla, zdůrazňuje se pořád dokola nutnost být na trhu, rozkládat, nepodléhat emocím. Stačí tato pravidla na to, aby investování bylo dlouhodobě úspěšné?

Investování má řadu podob a záleží, do čeho investujeme. Pro mě jsou hlavní investiční aktiva akcie a dluhopisy, které využíváme i v našich podílových fondech. V jejich případě je dodržování základních investičních pravidel zásadní. Přidala bych k nim ještě jedno, o kterém se snadno mluví, ale kvůli emocím těžko provádí, a to: dokupovat ve slevách. Trh je sice většinu času v růstovém trendu, v menší míře ale nabízí i krátkodobé poklesy, díky jejichž využití si investoři mohou zvednout dlouhodobé výnosy. Opět jsme tu u jednoho známého investičního výroku: „Investujte, když v ulicích teče krev.“ Jinými slovy, ve chvílích, kdy je to pro nás nejméně intuitivní, bývá zpravidla ten nejlepší okamžik pro vstup do investice. Může to platit i naopak, nicméně vrcholy trhu se vzhledem k nepříznivé statistice trhu vychýlené ve prospěch býčích trhů oproti medvědím (a tedy menší úspěšnosti spekulace na pokles) identifikují daleko hůře než „období slev“.

Investovat jednorázově, nebo pravidelně?

Americký akciový index S&P 500, jehož základy se zformovaly před 100 lety, nám dává řadu důkazů, proč není dobré volné peníze nechat ladem na běžném účtu, ale je dobré je poslat co nejdříve „pracovat“ na trh ve formě jednorázové investice. Býčí trhy, tedy období, kdy jsou akcie v růstovém trendu, výrazně převyšují období medvědích neboli klesajících trhů. Vychází to ve prospěch býka z více než dvou třetin, přičemž tato období jsou proti medvědím trhům výrazně delší. Na druhou stranu, i když je dlouhodobě vítězem jednorázová investice, pravidelné investování má také své kouzlo. Spočívá jednak v disciplíně, že každý měsíc pošleme nové volné peníze hned na trh, jednak ve výrazné eliminaci rizika kolísání, protože neustále „ředíme“ nákupní cenu.

Proč v případě akcií tolik převládají býčí trhy?

On je za tím v podstatě základní koloběh svobodné ekonomiky. Principem podnikání je zisk a akcie je majetkový cenný papír. Za každou akcií je firma, její majetek, výrobky, služby, duševní vlastnictví. Pokud se podíváme na firmy, se kterými pracujeme v našich podílových fondech, tak řadu z nich známe z běžného života. Většina firem hledá úspěch v každé situaci a snaží se přizpůsobit aktuálním podmínkám na trhu. Právě medvědí trh často předběhne propad reálné ekonomiky, jelikož investoři již očekávají budoucí problémy, a tím vystaví akcie, respektive samotné firmy, tlaku v předstihu. Reakce firem musí být rychlá s cílem přesvědčit investory, že se nové situaci dokážou přizpůsobit a do budoucna udrží ziskovost. Díky tomu je období klesajících trhů často relativně krátké a záhy se na trhy vrací býk. Zpravidla to bývá o dost dříve, než začne oživení reálné ekonomiky.

O zlatě se občas říká, že je dobré je zakopat pod strom a jeho hodnota bude stále růst. V případě investování do akcií se také bavíme o dlouhodobosti, nutnosti nepodléhat emocím. Není obrazně řečeno vhodné i akcie pomyslně zakopat pod strom a vrátit se k nim za několik let?

V řadě případů se investor může těšit na překvapivě vysoké zhodnocení, na druhou stranu se ale také může stát, že jeho akcie už nebude mít vůbec žádnou hodnotu. Možná si řada investorů před lety myslela, že dnes bude na vrcholu například firma Nokia, nebo vzpomeňme na některé tabákové firmy, které ještě před pár lety patřily do špičky. Dnes je mnoho z nich už „investičními dinosaury“. Naproti tomu velké zásluhy na zhodnocení akciových indexů posledních let mají technologičtí giganti. Za posledních dvacet let to může být zhodnocení ve stovkách, ale i v několika tisících procentech. V rámci ČSOB sázíme na aktivní správu v našich podílových fondech. Svět se totiž neustále mění. Dnes finančním trhům vládnou jiné firmy, než tomu bylo před několika lety, a další firmy to budou za dalších deset nebo dvacet let. Podílový fond obsahuje desítky až vyšší stovky pozic. Neustále s týmem kolegů analyzujeme nejen globální ekonomiky, jednotlivé sektory či budoucí hrozby, ale zaměřujeme se i na konkrétní firmy. Ano, říká se, že nejlepší je zainvestovat a nekoukat na svou investici každý den, týden, měsíc. To ale platí v případě, že máte portfolio správně namíchané a někdo jej pravidelně spravuje. Aktivní správu můžete vidět také v podílových fondech.