Akciový trh na rozcestí

Nejhorší za námi, nebo jen klid před bouří? O vyhlídky na rok 2023 se s vámi podělí Michaela Toperczerová, analytička společnosti ČSOB Asset Management.

Po těžkém roce 2022 nabídl začátek roku příjemné nadechnutí. Americký akciový index S&P 500 vzrostl od podzimních minim již o 15 % (k datu 2. 2. 2023). Pro technologický Nasdaq, který v minulém roce na zvyšování úroků reagoval nejbouřlivěji, znamenalo novoroční zotavení dokonce nejlepší lednový výsledek za posledních 22 let.

Investoři v lednu nabyli dojmu, že dlouho známá rizika plynoucí z vysoké inflace byla už do cen akcií započtena a je třeba hledět dál. Akcie zpravidla ekonomický cyklus předcházejí, proto může být případné potvrzení technických recesí tvrdými daty pro akciový trh minulostí. Trh aktuálně věří v „řízenou mělkou recesi“, která nakonec vyřeší i problém inflace a umožní centrálním bankám snižovat sazby oproti plánu dříve.

Pamatujete covidovou krizi? Prvotní strach z něčeho nového, neprozkoumaného vyústil v paniku na trzích a propad akcií o třetinu hodnoty. Naděje na řešení krize vládami a centrálními bankami, včetně adaptace firem na nové podmínky, přinesly zotavení trhů, a to (neintuitivně) ještě v době, kdy reálná situace v ekonomice zdaleka optimismus nepřipomínala. Následovaly pozitivní revize analytických a ekonomických výhledů, což pomohlo akciím vystoupat až na nová maxima.

Bude to tentokrát podobné? Důvody k opatrnosti jsou vždy na místě, stačí malý spouštěč a optimismus může rychle vyprchat. Zkazit náladu mohou například centrální banky nebo právě probíhající výsledková sezóna. Na druhou stranu je ale pro dlouhodobé akciové investory současné prostředí atraktivní, protože podle poměrových ukazatelů oproti předchozím měsícům akcie relativně zlevnily.

U dluhopisů je pak výhled ještě o něco čitelnější. Zajímavé výnosy nabízejí české státní dluhopisy a do budoucna se čeká pokles sazeb. Výnosový potenciál vidíme aktuálně vzhledem k inverzi české výnosové křivky zejména u středních a kratších splatností.