30 000 stromů pro naši krajinu

V ČSOB hledáme příležitosti pro investice tam, kde to příroda a budoucí generace ocení. Udržitelnost a péče o životní prostředí jsou součástí naší DNA a principy udržitelnosti promítáme i do našich produktů. Proto chceme jedinečným způsobem propojit odpovědné investování s živou přírodou a nápravami škod způsobených suchem a kůrovcem.

Například na Vysočině tvoří smrky přes 70 % lesů – přitom jsou to právě ony, které velmi citlivě reagují na proměňující se klima. Oslabené jednodruhové porosty potom snadno padnou za oběť invazi kůrovce nebo lesním požárům, jak se ukázalo i v letošním roce. Proto jsme se rozhodli propojit investiční příležitosti s projektem chytrého zalesňování vedeným společností Reforest’Action ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a magistrátem města Brna.

Proč zalesňování?

Zalesňování v souladu s principy přírody pomůže v námi zvolené lokalitě navrátit odolný les do české krajiny.

  • Výsadba skutečně pestrého lesa má pozitivní dopad na biologickou rozmanitost flory i fauny
  • Působí i na zlepšení klimatu díky snižování CO2 v ovzduší
  • Zároveň je to levný způsob, jak dosáhnout na „služby“, které nám příroda poskytuje zadarmo

Jak investovat udržitelně

Vybrané ČSOB strukturované dluhopisy a životní investiční pojištění dávají možnost zhodnocení peněz a zároveň respektují sociální a environmentální hodnoty. Navíc je nyní lze spojit s unikátní vizí komplexně pojatého lesa s místním a hmatatelným dopadem – plocha 3,53 ha (což je pro srovnání velikost Václavského náměstí od „koně“ po Můstek) by měla pojmout 30 000 stromů.

  • Za každých investovaných 1000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) se vysadí v České republice strom
  • Plocha k zalesňování se nachází 6 km severovýchodně od Velké Bíteše
  • Vysazování stromů provádí společnost Reforest’Action

Kdo je společnost Reforest’Action

Magistrát města Brna a Česká zemědělská univerzita v Praze se pro potřeby tohoto projektu spojily se společností Reforest’Action s 12letou tradicí v zodpovědném přístupu k zalesňování. U lesnických projektů zaručuje jejich kvalitu a dlouhodobě rozvíjí environmentální, sociální a ekonomickou multifunkčnost. Vybrané projekty také finančně podporuje. Více na reforestaction.com.

  • Vysadila a následně pečuje o více než 23 milionů stromů ve 43 zemích
  • Její cíl je do roku 2030 vysadit 1 mld. stromů
  • Vytvořila pozitivní dopad na životní podmínky více než 150 000 lidí na celém světě

Projektová karta

Lokalita:Les ve vlastnictví města Brna
Plocha:Více než 5 ha
Počet stromů:Přes 30 000 v roce 2023
Cíl:Ve spolupráci s oddělením lesnického výzkumu České zemědělské univerzity v Praze a magistrátem města Brna vznikl návrh projektu rozmanitého zalesňování v lesích města Brna. Požadavek na opětovné zalesňování a především diverzifikaci výsadby spojený s potřebou přezkoumat metody obhospodařování lesů a podporovat rozmanitost a přirozenost lesa.
Druhy stromů:Vícedruhový mix listnatých a jehličnatých stromů (především dub, borovice a buk)
Kontext k lokalitě:České lesy jsou silně zasaženy kůrovcem. Smrky byly ve velké míře vysazovány pod druhé světové válce. Důsledky tohoto jednodruhového zalesňování pociťujeme dodnes.

Jak na to

Dává vám smysl starat se o své peníze s respektem k trvale udržitelným hodnotám? Stačí zavolat na Premium linku 800 370 370 nebo si sjednat schůzku se svým bankéřem. Naši specialisté vám ochotně představí možnosti, která se vám v oblasti investic otevírají.