Chuť investovat s ČSOB stoupá

ČSOB Asset Management se stal největším správcem aktiv v České republice, staráme se o 339,5 miliardy korun a myslíme i na společensky a ekologicky zodpovědné investice.

Z aktuálních dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vychází, že objem majetku spravovaného v ČSOB Asset Management přesáhl k 30. červnu 2022 hodnotu 339,5 miliardy korun. „Je to především díky důvěře našich klientů, které si velmi vážíme a jež je pro nás závazkem pro další práci. Dosažení tohoto milníku je společným úspěchem celé skupiny ČSOB a KBC Asset Managementu,“ říká k výsledkům Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB zodpovědný za oblast Řízení financí a investičních služeb.

O tom, že zájem Čechů o investování stoupá, hovoří i průzkumy samotného ČSOB Asset Managementu. Dvě třetiny Čechů využívají pro investování běžné bankovní produkty, jakými jsou například penzijní spoření, stavební či životní pojištění. Téměř čtvrtina pak využívá podílové fondy nebankovních společností. Investiční aplikace, které se na trhu objevily nedávno, pak pravidelně používá již 16 % respondentů.

„Těší nás, že poslední dobou do světa investic proniká stále více mladších klientů, kteří často pro investování využívají chytrá řešení, jako jsou například ČSOB Drobné či Indigo od Patria Finance, nebo se zajímají o zodpovědné investování, kde máme také co nabídnout,“ komentuje aktuální výsledky Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management.

Trend zodpovědného investování roste

K udržitelnosti můžete přispět i způsobem, jakým nakládáte se svými volnými finančními prostředky. Abyste si dovedli představit, co to zodpovědné investování vlastně je, podívejme se na to, co určitě není. S čím se nesetkáte ve složení našich zodpovědných fondů?

  • Státní dluhopisy zemí, které nedodržují zásady udržitelného rozvoje
  • 10 % zemí nejhůře hodnocených ve vztahu k ESG rizikům (vyhodnocují se na základě ekonomické výkonnosti a stability, socioekonomického rozvoje, zdraví, rovnosti, svobod a práv obyvatelstva, environmentální výkonnosti, ekologické stopy, bezpečnosti a mezinárodních vztahů)
  • Společnosti s nejvyšším ESG rizikovým skóre
  • Společnosti, které nejsou v souladu s 15 udržitelnými cíli OSN

Napadá vás, že v zodpovědném investičním světě pak moc příležitostí k investování nezůstane? Naopak, udržitelným směrem postupují známé společnosti jako Disney, Nestlé, Visa, Nike nebo Microsoft. Objevit můžete i společnosti snižující spotřebu energií dokonalejšími materiály (Sika) nebo řízením výroby a automatizací (Schneider Electric). Samozřejmostí jsou společnosti zaměřující se na budoucnost v dopravě, jako je například Alstom, včetně dodavatelů materiálů pohánějících tuto revoluci (Linde, Norsk Hydro).

Kromě tradičně zodpovědných zemí a společností do našich portfolií nově zahrnujeme i aktiva těch firem a států, které na svém zlepšení pracují, a to nejen po ekologické stránce, ale i přístupem k zaměstnancům a způsobem svého vedení.

Aktuálně s námi můžete zodpovědně investovat do široké palety našich fondů. Jaké máte možnosti? Vše naleznete na webových stránkách ČSOB.

 

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace ke zmiňovaným fondům včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondů od jejich vzniku. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Zodpovědné investice nezohledňují regulatorní podmínky EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.