Golf jako opravdu zelený sport?

Máme pro vás exkluzivní slevu na golf a také zamyšlení nad změnou, která toto sportovní odvětví čeká. Jak ze strany legislativy, tak i od veřejnosti přichází tlak na větší udržitelnost.

Golfová sezóna letos začala o něco později, než jsme zvyklí. Snad i proto se povídání s prezidentem České golfové federace Vratislavem Jandou často vracelo k otázce ekologie, udržitelnosti a změny klimatu.

Myslíte si, že i golf bude moci využít některé z dotačních programů, které mají změnu směrem k zelené energetice podpořit?

Na zelenou politiku je vyčleněn poměrně velký objem prostředků. A ty bude moci využít ten, kdo bude připravený a schopný se o peníze v dotačních programech ucházet. Přitom je zřejmé, že legislativa bude postupně zpřísňovat a mnoho opatření, o kterých se dnes teprve mluví, budeme muset stejně nakonec udělat. Tady vidím velký prostor pro spolupráci České golfové federace s AGH, abychom dokázali společně připravit takové projekty, které naplní představu golfu jako opravdu zeleného sportu.

Kde jsou podle vás slabá místa golfu?

Asi není třeba v tom hledat přílišnou vědu, půjde o nakládání s vodou a ochranu vodních zdrojů, podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně třeba budování nabíječek pro elektromobily, sníženou zátěž plynoucí z hnojení, používání pesticidů a herbicidů a tak dále. Na podzimním setkání Evropské golfové asociace bylo téma udržitelnosti jedním z nejdůležitějších.

Přitom musím říct, že za Evropou nijak zásadně v přípravách nezaostáváme. Malý náskok má sice zejména Skandinávie a Nizozemí, ale není nijak signifikantní. To je šance pro nás a naše hřiště, pokud co nejrychleji začneme s přípravami.

Co se týká infrastruktury, je zde ještě prostor k růstu?

Dnes hraje golf asi 55 tisíc hráčů. Klub potřebuje asi 500 členů, aby začal být ekonomicky profitabilní. Přitom nyní máme u nás asi 106 hřišť. Proto je dnes většina hřišť prodělečná a jejich majitelé je mají spíše jako drahý koníček než byznys. K tomu přidejte růst nákladů, který nyní zažíváme. Majitele hřišť musíme podpořit a pomoci jim hřiště změnit tak, aby snížili náklady na provoz a dokázali efektivně využívat dotační programy.

Zároveň pracujeme i na tom, abychom golf zatraktivnili pro další potenciální zájemce. Víc hráčů pomůže ekonomice hřišť a téma udržitelnosti je cestou, jak ukázat roli golfu v novém světle. Golf totiž dnes hrají zejména mladí kolem dvaceti a pak lidé nad padesát. Pro obě tyto skupiny je ekologie velké téma. Pokud se tedy golf stane zeleným sportem, bude to pro ně důležitý impuls.

Exkluzivní nabídka pro ČSOB Premium

Vyjednali jsme pro vás slevu 50 % na jednu hru v tomto roce a 15 % na všechny další hry na většině golfových hřišť v ČR. K jejímu získání stačí vyplnit jednoduchou online přihlášku do portálu TeeTime.