Americký dolar opět ukazuje svou sílu

„V životě investora i světovém obchodu má dolar nezastupitelnou roli,“ říká Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management. Přečtěte si, co ho k tomu vede.

Pro nás Čechy je pozoruhodné zrození názvu dolar ze slova tolar, ke kterému došlo na území našeho současného státu. Ale nechme etymologii stranou, pojďme se podívat, kde pramení důležitost amerického dolaru, jehož hodnota se nedávno po téměř dvaceti letech srovnala s eurem. Není to však poprvé v historii, kdy se ukazuje síla a význam americké měny. Investor, který si chce postavit své globálně zaměřené portfolio, se bez dolaru neobejde. S velkým odstupem jde totiž o nejvýznamnější světovou měnu, jejíž pozici v dohledné době těžko cokoliv ohrozí.

Kde se vzal dolar coby dominující rezervní měna?

Jde nejen o hlavní měnu pro vypořádání světového obchodu, ale v dolarech je uložena i většina rezerv centrálních bank. Šanci stát se takto globálně uznávanou měnou mají pouze ekonomiky, které jsou velmi významné pro světový obchod. Před dolarem hrála zásadní roli britská libra, která těžila z průmyslové revoluce a politického vlivu britského impéria. Před ní to byla francouzská livra. Ještě dříve světu dominovaly holandské guldeny či španělské a portugalské realy – šlo o reflexi síly tehdejších ekonomik umocňované zámořskými objevy.

Během první světové války, která otřásla Evropou, se do Ameriky jako do bezpečné úschovy hrnuly velké zásoby zlata z celého světa. Po druhé světové válce o roli Ameriky už nikdo nepochyboval a Spojené státy si dále upevnily svoji roli globálního lídra světového obchodu. V roce 1944 byl na konferenci v Bretton Woods v USA ustanoven brettonwoodský měnový systém. Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od které navíc byly odvozeny měny ostatních zemí.

Dolarový dluh? Pro strýčka Sama no problem

Díky globální roli amerického dolaru má Amerika obrovskou výhodu v možnostech vlastního financování. Po dluhopisech v dolarech je vždy velká poptávka, což umožňuje americké vládě pohodlné a takřka nekonečné možnosti financování vlastního provozu. Amerika nezná nic takového jako financování v cizí měně, jev velmi běžný v rozvíjejících se ekonomikách.

Americkou výnosovou křivku rovněž pozorně sledují investoři z celého světa, neboť výše úroků ovlivňuje ceny aktiv doslova globálně. Amerika se tedy může vesele zadlužovat bez obav o svoji dluhovou službu, což je v ostrém protikladu s menšími ekonomikami. Můžeme se bavit o tom, že je to nefér, ale malé ekonomiky mají svůj dluhový strop mnohem níže než velké země se silnou ekonomikou.

Kromě Ameriky používá dalších jedenáct zemí dolar jako své oficiální platidlo. Může být překvapivým faktem, že více než 65 zemí má svoji „malou“ měnu zavěšenou na americký dolar. Těžko konstatovat, jestli jde o příčinu, či ekonomický důsledek, ale kromě síly ekonomiky může hrát roli i vojenská přítomnost Ameriky ve světě (která pochopitelně brání svoji měnu).

Nástup eura

Euro bylo vytvořeno původně jako bezhotovostní měna v roce 1999, bankovky začaly po Evropě šustit od ledna 2002. I přes mnohé problémy si euro rychle získalo své důležité postavení ve světovém obchodě i mezi rezervními měnami centrálních bank. Pětina globálních rezerv je uložena v euru a jde o etablovanou světovou měnu, i když v českém prostředí pravidelně zaznívají soudy, že se euro každou chvíli zhroutí.

Čínská snaha o alternativu

Po rozpoutání ruské invaze se objevují snahy o alternativní vypořádávání obchodních toků mimo dolar. Je faktem, že například mezi indickými obchodníky vzrůstá množství plateb v jüanech za ruské komodity. I Čína se snaží a například Saúdům nabízí jüany za jejich ropu. I když může role jüanu dále časem vzrůstat, stále platí spíše za doplněk.

Velkým omezením zůstává relativní kapitálová uzavřenost Číny před světem. O rezervní měny je ve světě zájem, pokud mají země otevřený kapitálový trh, funguje emisní mechanismus dluhopisů a v každé fázi cyklu je k dispozici dostatečná likvidita. To všechno musí být podepřeno stabilním a čitelným politickým a regulatorním prostředním. Jinými slovy, kromě ekonomické váhy příslušné země je oceňována i čitelnost, předvídatelnost, stabilita a spolehlivost každé země a měnového systému.

Proč je nyní dolar tak silný?

Všeobecně vidíme letos na trzích odklon od rizika, padají všechny třídy aktiv, avšak v takovém prostředí mívá dolar tendenci posilovat právě z důvodů transparentnosti, historické prověřenosti a celkové důležitosti. Investoři v časech stresu touží po aktivech denominovaných v dolarech a takto měnu dále posilují.

Nejvíce je v médiích vidět posílení dolaru oproti euru, ale dolar posílil vůči prakticky všem měnám, velkým i drobným. Kromě úrokových diferenciálů mezi dolarem a jinými měnovými zónami je Evropa v mnohem větší míře vystavena negativním ekonomickým dopadům válečného konfliktu, který rozpoutala ruská agrese na Ukrajině, než Amerika.

V každém případě má dolar nezastupitelnou roli nejen v trezorech centrálních bank a světovém obchodním toku, ale co je pro nás důležité, především v životě investora. Na tomto se v bližší ani vzdálenější budoucnosti pravděpodobně mnoho nezmění.

 

Tento text je zkrácená verze článku Jaroslava Vybírala publikovaného v Hospodářských novinách 4. srpna 2022.