Děkujeme za solidaritu

Veřejná sbírka SOS Ukrajina dosáhla cílové částky 25 milionů korun za pouhých 12 dní a my výtěžek s radostí zdvojnásobíme. Sbírku ale neuzavíráme, protože pomoc potřebným lidem je stále naléhavá.

Skupina ČSOB ihned po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině vypsala sbírku SOS Ukrajina pro Člověka v tísni na dárcovském portálu Darujspravne.cz. Reakce byla nad naše očekávání, za necelé 2 týdny jsme dosáhli cílové částky a sbírka stále pokračuje.

„Děkuji vám všem, kteří prostřednictvím www.darujspravne.cz přispíváte na veřejnou sbírku pořádanou ČSOB společně s humanitární organizací Člověk v tísni. Cílovou částku 25 milionů korun určenou na pomoc obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině jste naplnili během pouhých 12 dní! ČSOB tak i díky vám připojila slíbený dar, a to dalších 25 milionů, které Člověk v tísni smysluplně použije pro ty, kteří to nyní nejvíce potřebují. Lidem na útěku, ohroženým rodinám, dětem… Naše sbírka spojuje lidi z celé České republiky, lidi všech generací. Děkuji ještě jednou ze srdce vám všem, kterým není lhostejný osud těžce zkoušeného ukrajinského národa. Děkuji všem dětem, které přispěly prostřednictvím svých rodičů, všem jednotlivcům, kolektivům, společnostem, školám, všem pořadatelům koncertů, aukcí a samozřejmě také kolegyním a kolegům ze skupiny ČSOB. Naše sbírka po dohodě s Člověkem v tísni zůstává všem nadále otevřená, protože pomoc lidem na Ukrajině i ukrajinským uprchlíkům je stále aktuální. Ukrajina potřebuje naši pomoc,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a Udržitelnost.

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek doplňuje: „Solidarita Čechů s Ukrajinou předčila všechny naše představy a 50 milionů, které obdržíme od všech přispěvatelů a skupiny ČSOB, je toho dalším důkazem. Válka, kterou rozpoutala ruská vláda, je ale obrovská a peněz na pomoc lidem a v budoucnu na obnovu země bude potřeba hodně. Budeme pomáhat dlouhodobě hlavně přímo na Ukrajině, ale i uprchlíkům v okolních zemích a i v Česku. Děkujeme ČSOB, že nás v tomto záměru a v naší práci tak intenzivně podporuje.“

Veřejná sbírka SOS Ukrajina je i nadále k dispozici na dárcovském portálu www.darujspravne.cz/sbirka/sos-ukrajina-598 pod organizací Člověk v tísni. Sbírka je vedená prostřednictvím transparentního účtu, je veřejná a přispět může každý. Vybrané finance půjdou na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu, lidem na útěku, uprchlíkům, na ochranu ohrožených rodin a jednotlivců.