Spolupracujeme s mobilními hospici

Zapojili jsme naše odborníky napříč regiony, aby podpořili manažery hospiců v oblastech, kterým rozumí nejlíp. Přečtěte si, jak taková spolupráce probíhá.

Ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců a Českou společností paliativní medicíny jsme spustili pilotní projekt, ve kterém poskytujeme mentoring týmům mobilní domácí péče.

Co vlastně mobilní hospice dělají?

Soustředí se na paliativní péči v domácím prostředí, tedy na komplexní a na kvalitu života orientovanou péči o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a zachovat pacientům důstojnost. Mobilní hospice umožňují svým klientům strávit poslední dny mezi svými blízkými a zároveň i jim poskytují potřebnou podporu.

Jak to celé vzniklo

Před pár měsíci se jeden z našich klientů o náročné situaci mobilních hospiců zmínil svému bankéři. Ten podnět nenechal zapadnout a výsledkem je podpora ČSOB pro jejich manažery, a to v oblastech jako např. strategické řízení, nastavení pravidel a práce s podřízenými, organizace času a vedení týmu. Dochází i na specifická témata jako elektronický podpis, agilita, prezentační dovednosti nebo fundraising.

Co projekt účastníkům přináší?

Po třech měsících, kdy se vzájemná spolupráce zaběhla, jsme měřili spokojenost s dosavadním průběhem mentoringu a získali skvělý výsledek 9,39 z 10. Mentoři i mentee v projektu nejvíce oceňují možnost výběru, tak aby oba zúčastnění našli co nejvíce styčných bodů. Pomáhá také pravidelné setkávání a možnost osobního i online kontaktu. Vysoce hodnocena je také celková úroveň organizace projektu.

Mentoři z řad ČSOB oceňují především zkušenost s pohledem mimo bankovnictví a smysluplnou práci pro neziskový sektor.

Věříme, že mezioborová spolupráce obohatí obě strany a především pomůže tak potřebnému oboru, jakým doprovázení lidí v poslední fázi života bezpochyby je.