Pozitivní vyhlídky pro rok 2022

Petr Dufek | makroekonomický analytik

Do nového roku vstupují česká i evropská ekonomika v dobré kondici navzdory další vlně pandemie i nové mutaci koronaviru. Obavy vyvolává spíše vysoká inflace, které se zatím postavily pouze centrální banky ve střední Evropě.

Vývoj české ekonomiky i v roce 2021 ovlivňovaly opakované vlny pandemie, i když už v podstatně menší míře než v roce 2020. Výrazný zásah opět dostal cestovní ruch, který se z předloňského útlumu ani nestačil vzpamatovat. Než samotné restrikce však na tuzemské firmy v loňském roce doléhaly problémy s nedostatkem komponent a zejména rostoucí ceny surovin a energií. Oživení poptávky v době negativního nabídkového šoku se pak zákonitě začalo projevovat v tlaku na růst cen. Výrobní inflace už v průběhu podzimu dosáhla dvouciferných hodnot s tím, jak produkční ceny reagovaly na zdražování kovů, dřeva, surovin pro chemický průmysl a v neposlední řadě i energií.

V případě spotřebitelských cen byly inflační tlaky vidět zpočátku jen u pohonných hmot odrážejících vývoj cen ropy a jejích derivátů na světových trzích. Velmi brzy však inflaci začaly „řídit“ rostoucí náklady na bydlení ovlivněné zdražujícími realitami i výdaji na jejich provoz a opravy. Inflace už v listopadu vyšplhala na třináctileté maximum, když dosáhla šesti procent, a to se přitom na jejím vývoji neprojevilo zdražení elektrické energie a plynu pro domácnosti. Dočasné prominutí DPH totiž českou inflaci dokonce v závěru o jeden procentní bod snížilo, i když jen na krátko.

Na začátku roku proto musíme počítat s dalším zrychlením inflace nad úroveň 7 %. Na trhu se objevují úvahy o osmiprocentní či dokonce dvouciferné inflaci, které nelze ani vyloučit, avšak ani potvrdit. Čeká nás cenový „šok“ u všech energií a dalších nákladů spojených s bydlením, pravděpodobný je i rychlejší růst cen potravin a některých služeb, které v důsledku dřívějších lockdownů utrpěly výrazné ztráty. Vedle toho se do cen spotřebního zboží mohou ve větší míře promítat nejenom extrémní ceny mezinárodní dopravy, ale i samotné náklady producentů, kteří doposud tento problém řešili na úkor svých marží.

Svět – stejně jako Českou republiku – čeká rok zvýšené inflace, která už některým centrálním bankám dělá vrásky na čele. Jde však zatím jen o menší banky v našem regionu spíše než o ty velké, jako je americký Fed nebo ECB. Zatímco totiž ČNB, MNB nebo NBP už inflaci čelí vyššími sazbami, Fed s zvyšování sazeb zatím jen chystá a ECB ho i v roce 2022 v podstatě dál vylučuje. Na druhou stranu asi nelze vůbec předpokládat, že by vyšší úrokové sazby mohly hrozící zvýšenou inflaci jakkoliv srazit. Hlavním problémem totiž dál zůstává nedostatečná nabídka surovinami počínaje, přes výrobní komponenty až po nedostatečné kapacity dopravy. Nezbývá než se současnou inflací proinvestovat, a to jak v případě firmy nebo individuálního investora.

I když minimálně první polovina roku 2022 bude poznamenaná inflací, měl by být tento rok již ve znamení dalšího zrychlení ekonomického růstu a snižování nezaměstnanosti. Firmám se bude nepochybně dál dařit odstraňovat úzká místa v logistice, a tak hlavní limity růstu postupně začnou opadat a mediálně atraktivní stagflační scénáře nejspíše brzy vezmou za své. Ostatně ve prospěch tohoto scénáře vyznívají nejenom poslední tvrdá data z ekonomiky, ale i aktuální průzkumy nálad, zakázek a očekávání napříč téměř celou ekonomikou.