ČSOB NaMíru zodpovědně

Udržitelnost a vstřícné chování k naší planetě je trend, který se stále více prosazuje do různých oblastí života. I v investicích máte možnost uplatnit tento pohled.

Svůj zodpovědný přístup k přírodě i společnosti můžete projevit například v investičním řešení ČSOB NaMíru. Stačí si v rámci svého investičního profilu zvolit zodpovědnou variantu. A je na vás, jestli budete investovat jednorázově (od 5 000 Kč) nebo pravidelně každý měsíc (od 500 Kč).

Proč investovat udržitelně?

Jako spotřebitel můžete šetřit energii, vodu, třídit odpady, kupovat potraviny od místních farmářů nebo používat recyklovatelné obaly. Tak proč nezačít zodpovědně i investovat?

V roli investora můžete přímo ovlivnit, kam půjdou vaše peníze. Vaše investice se totiž může „chovat zodpovědně“ a zaměřovat se na firmy, které využívají obnovitelné zdroje energie, věnují se udržitelnému zemědělství nebo zohledňují rovnoprávné pracovní podmínky. Můžete zkrátka zhodnocovat své peníze a zároveň pomoci zachovat lepší svět pro další generace.

Zodpovědný přístup je populární

Jde o mohutně sílící trend, který kopíruje náladu společnosti. Vztah k přírodě a lidem řeší nejen menší regionální firmy, ale i známé celosvětové značky. Společenská odpovědnost už není prázdná fráze, ale manifestuje se jako skutečná opatření v průmyslové výrobě, zemědělství i službách s dopady do všech oblastí lidské činnosti.

Jak se profilují společnosti, do nichž investujete s ČSOB NaMíru

  • Dlouhodobě snižují energetickou náročnost své výroby nebo v tom pomáhají ostatním
  • Zvyšují podíl obnovitelné energie v procesu výroby
  • Minimalizují dopad své produkce na vodní zdroje a dbají na kvalitu pitné vody
  • Omezují uhlíkovou stopu svého podnikání
  • Vyrábějí plně nebo téměř plně recyklovatelné výrobky
  • Dodržují zásady ekologického zemědělství a humánního zacházení se zvířaty
  • Dbají na lidská práva či diverzitu v práci a potírají korupci

TIP: U investičního řešení ČSOB NaMíru nemusíte při sjednání online platit vstupní poplatky.

Vzhledem k tomu, že jde o investiční produkt, tak i zde platí, že hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat, návratnost investované částky není zaručena.