V loňském roce jsme věnovali na dobrou věc téměř 50 milionů

Na poli společensky odpovědného podnikání jsme nezaháleli ani v době koronavirové krize. Od počátku jsme byli v intenzivním kontaktu se zákazníky, poskytovali služby v plném rozsahu jak v pobočkách, tak i v internetovém bankovnictví, nabídli jsme své kapacity krizovým linkám, pomáhali lidem v první linii a odložili klientům splátky jejich úvěrů a hypoték. Zkrátka nám jako společnosti není svět okolo lhostejný.

To dokazují naše aktivity v loňském roce, kdy jsme podpořili výuku finanční gramotnosti a digitální bezpečnosti ve školách, se start-upy jsme se podělili o know-how i nové obchodní partnery a podporovali jsme projekty v krajích.

Také jsme otevřeli jednu z nejmodernějších a nejekologičtějších kancelářských budov v Evropě, která ušetřila přírodní zdroje při své stavbě a šetří je každý den i při svém provozu. Dále odstraňujeme všechny bariéry, které by klienti v přístupu k našim službám mohli pocítit. Snažíme se zajistit stejné podmínky seniorům i lidem s postižením.

Pomáháme začínajícím firmám a inovativním projektům

V rámci portálu Průvodce podnikáním pomáháme začínajícím podnikatelům s orientací ve složitém světě pravidel a předpisů. ČSOB Trade Club zprostředkovává kontakty s ověřenými firmami po celém světě a již třetím rokem funguje i úspěšný akcelerátor Start it @ČSOB pro start-upy.

Učíme bezpečnému chování ve světě financí i na internetu

Stále více se ukazuje potřeba vzdělávat děti nejen ve světě peněz, ale i v tom, jaká rizika a nebezpečí na ně číhají v digitálním světě. Ambasadoři ČSOB navštívili za uplynulé čtyři roky téměř 400 škol a odučili bezmála 2 000 hodin v rámci programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy. Loni jsme navíc navázali unikátní spolupráci s Policií ČR a spustili projekt společné výuky našich zaměstnanců a policejních preventistů Tvoje cesta #onlinem.

Odstraňujeme bariéry

Snažíme se nepolevovat ani v pomoci hendikepovaným a seniorům. Z našich 225 poboček je 191 bezbariérových a 100 % bankomatů je vybaveno hlasovou navigací pro nevidomé. Seniorům nabízíme poradenské služby v oblasti práva, sociální oblasti i financí.

Podporujeme veřejně prospěšné projekty v regionech

Jde hlavně o pomoc dětem, seniorům, obnovu lokálních památek, podporu komunitních aktivit nebo pomoc ohroženým zvířatům. Za 7 let trvání programu ČSOB pomáhá regionům jsme se spolu s veřejností podíleli na 820 projektech celkovou částkou 42 milionů korun.

Chováme se ekologicky a udržitelně

Udržitelnost je princip, který promítáme do našich služeb a produktů i do každodenního fungování. V roce 2019 jsme otevřeli novou budovu centrály v pražských Radlicích, která splňuje požadavky ekologické certifikace LEED Platinum. Společně s původní budovou tak vznikl ČSOB Kampus, jedna z nejekologičtějších kancelářských budov v celé Evropě.

Pomáhá každý z nás

„Společenská odpovědnost a filantropie je součástí naší DNA a promítá se do všeho, co v ČSOB děláme. V současné situaci po koronavirových opatřeních se ještě více ukazuje, jak důležité je chovat se odpovědně a pomáhat ostatním. Mám velkou radost hlavně z toho, jak se do různých společensky prospěšných aktivit masivně zapojují naši zaměstnanci – jen v minulém roce to bylo více než 2 300 lidí,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.

Celá Výroční zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2019 je k dispozici na našem webu (pro lepší čtení jsme si dali záležet i na jejím grafickém zpracování – obsahuje plno fotek, obrázků a infografiky).