Investice už nejsou jen o zisku. O světě společensky odpovědného investování s naším odborníkem

Václav Lepič, specialista produktů a portfolií | 17. června 2020 | psáno pro magazín Ekonom

Na 31. května připadl Světový den bez tabáku. Skupina KBC, do které patří i ČSOB, již před nějakým časem vyloučila tabák nejen ze svých udržitelných investic, ale i z konvenčních investičních fondů KBC/ČSOB Asset Management a z vlastního investičního portfolia. Co dalšího v oblasti udržitelných investic umíme nabídnout?

V aktivní nabídce fondů ČSOB/KBC máme zatím tyto fondy splňující přímo kritéria společensky odpovědné investice (SRI): ČSOB Akciový vodního bohatství (CZK) a fondy z rodiny KBC Eco Fund (v EUR): World, Water, Alternative Energy, Climate Change a Impact Investing.

Co si představit pod pojmy SRI (Social Responsible Investment) a ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)?

Mnoho investorů dnes hodnotí při výběru investic vedle klasických kritérií (ziskovost, zadluženost a podobně) i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem a udržitelnost jejího podnikání – na základě těchto kritérií pak zvolené investice označujeme jako společensky odpovědné (SRI). Podobně také ESG řeší odpovědný přístup k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a corporate governance, což lze přeneseně přeložit jako firemní kultura a styl řízení společnosti. Kromě dopadu podnikání na životní prostředí a společnost se tak hledí i například na přiměřenost odměn managementu či pracovní podmínky zaměstnanců. Samozřejmostí je absolutní zákaz dětské práce v rozvojových zemích. V zájmu investorů o ESG fondy určitě hrají pozitivní roli informační média a vývoj společnosti jako takové. Lidé se stále více zajímají o udržitelnost svého chování a jeho dopad na budoucí generace – čím dál větší samozřejmostí je třídění odpadu, kupujeme si stále ekologičtější auta a odmítáme zboží ve zbytečných obalech. ESG investice jsou jen dalším logickým krokem v tomto trendu.

Proč dává smysl bankám a investičním společnostem omezovat svůj investiční vesmír jen na společensky odpovědné aktivity?

I komerční subjekty již dávno pochopily, že pro rozvoj svého obchodu potřebují dobrý vztah se zákazníkem. Jakákoliv negativní zmínka o firmě se může projevit na tržbách. Společnosti proto sledují aktuální trendy a reagují na ně s cílem zvýšit prodeje. Vyloučení kontroverzních aktivit z činnosti firem může usnadnit přístup k externímu financování a snížit jejich náklady z důvodu nižší sazby z úvěrů. Čím dál více bank odmítá financovat firmy, které podnikají v oblastech, které by mohly mít negativní ohlas na veřejnosti z hlediska ESG kritérií. I tyto banky chtějí být vnímány pozitivně a získávat tak nové zákazníky. Postupně se proto splnění ESG kritérií stává nutnou podmínkou pro zařazení firem do tzv. investičního vesmíru pro řadu investičních fondů. S rozšířením ESG investování do dalších zemí se význam zařazení do ESG indexů bude zvyšovat.

Jak velkému zájmu se ESG investice těší v České republice v porovnání se západním světem?

V České republice jsme teprve na začátku. Sociálně odpovědné investování není něco, co by bylo nyní pro většinu investorů tím nejdůležitějším kritériem při rozhodování o investici. Do budoucna očekáváme, že významnou roli bude hrát vzdělávání sítě poradců v této oblasti, a zvláště pak samotných klientů. Také nabídka těchto produktů zatím není moc široká a bude určitě růst.

Je před námi spousta práce a ČSOB by na tomto poli rozhodně chtěla hrát aktivní úlohu. Západní svět je v tomto určitě dále. ESG podílové fondy tvoří již 40 % nových prodejů ve skupině KBC a tento podíl se neustále zvyšuje. Celkem tyto fondy shromáždily v Belgii majetek ve výši 12 miliard EUR, přičemž naprostou většinu klienti investovali v posledních dvou až třech letech.

Kompletní etická pravidla KBC najdete ZDE. Na stejné stránce můžete najít také aktuální seznam blacklistovaných společností, do kterých nemohou investovat ani konvenční fondy ČSOB/KBC Asset Management. Zpravidla jde o firmy, které jsou zapojeny do některé z kontroverzních aktivit (zbraně, dětská práce atd.) nebo jinak porušují principy iniciativy UN Global Compact.

Zaujal vás svět společensky odpovědného investování? Obraťte se na svého Premium bankéře, který vám ochotně všechno vysvětlí a poradí, jak zúročit své peníze s čistým svědomím.

Principy iniciativy UN Global Compact Principy iniciativy UN Global Compact – zdroj: OSN