Co se nevešlo do investičního webináře

Pandemie vnesla spoustu nejistoty nejen do životů většiny lidí, ale i do celého investičního světa. Na to, jak ho to ovlivnilo, vám odpovídali naši specialisté v živém vysílání v polovině dubna. Pokud jste náš investiční webinář nestihli, můžete si ho pustit ze záznamu. Kromě toho jsme pro vás vybrali to nejzajímavější z vašich dotazů.

Investiční webinář

Může po nynější krizi přijít mnohem horší, finanční krize?
Finanční krizi bychom se měli vyhnout díky včasným intervencím vlád a centrálních bank. Navíc jsou dnes finanční instituce mnohem lépe kapitálově vybaveny, než tomu bylo v roce 2008, a tudíž jsou v lepší kondici ustát i složitou situaci v ekonomikách.

Jaký je váš názor na příchod sekundární a možná ještě hlubší krize způsobené zadlužením států (Itálie, Španělsko aj.)?
Dokud jsou Itálie a Španělsko součástí eurozóny, jejich problémy se rozprostírají do situace celé měnové unie. Teoreticky vzato by se tištění peněz centrálních bank mělo projevit v budoucí vysoké inflaci. Japonské zkušenosti nám ale ukazují také jinou cestu, umocněnou nepříznivou demografickou situací – vysoké zadlužení a dlouhodobě uvolněná měnová politika centrální banky je vykoupena dekádami pomalého ekonomického růstu.

Jaký máte názor na fungování ECB? Neukázalo se v období této krize její naprosté selhání a politika let pokrizových?
I vzhledem k větší flexibilitě centrální banky v USA investujeme více do amerických akcií, kde vidíme i do budoucna větší potenciál. ECB má silný mandát operovat na dluhopisovém trhu a tento jasně vykonává. Do minulé krize vstupovala v mnohem slabší pozici. Je pochopitelně škoda, že se neodhodlala v lepších časech alespoň k částečnému zvýšení sazeb.

Jaký vývoj předpovídáte – ve tvaru V, U, W nebo L?
Ohledně dalšího vývoje ekonomik panuje stále nejistota. Nemáme jasný plán uvolnění opatření a sečtené škody firem. Víme tak pouze, že oživení v budoucnu přijde. Hlavní scénář pro ekonomiky (ne pro trhy, ty se mohou chovat jinak, nekopírují vývoj ekonomického růstu, mají tendenci ho spíše předcházet) je pokles v roce 2020 a následné oživení v roce 2021. Základní předpokládaný scénář je oživení ve formě V, ale bohužel se nedá vyloučit ani U. S variantou W pracujeme v pesimistických scénářích, které jsou méně pravděpodobné.

Jak číst situaci, kdy je v USA nejhorší koronavirová situace, ale akcie mají rostoucí tendenci. Nakupovat?
Akcie mají tendenci předcházet dění v reálné ekonomice – jejich vývoj je postaven zejména na vývoji tržních očekávání. Viděli jsme to v minulosti (samozřejmě v mnohem menším rozsahu, ale princip byl obdobný) i u epidemie SARS: v době, kdy chodily ohledně vývoje epidemie ty nejhorší zprávya nákaza kulminovala, akcie se už odrážely ode dna. Nyní akciím pomáhá navíc bezprecedentní akce centrálních bank a vlád. Ne nadarmo se říká, že se nemá sázet proti podpoře americké centrální banky – „Don’t fight the Fed!“.

Dlouhodobě jsou akcie nejpreferovanější třídou aktiv. Krátkodobě jsme opatrnější, zejména na volatilitu trhu, proto doporučujeme větší jednorázové částky rozkládat a pokračovat v pravidelných investicích. Ty je rozumné navýšit či zvýšit jejich frekvenci, protože vývoj trhů je v posledních letech překotnější a méně trendový než v minulosti (například medvědí trh 2020 na S&P 500 trval jen několik dní), a některé nákupní příležitosti tak mohou pominout v řádu několika týdnů (dělo se tak i v prosinci 2018).

Domníváte se, že trh již dosáhl svého dna?
Pro pravidelné investování není podstatné, jestli dno už bylo, či ne. Představa, že jako investor trefím dno a v jeden moment zainvestuji velkou hromadu prostředků (které jsem měl doposud na běžném účtu), je naivní. Je třeba investovat pravidelně, což nám dává jistotu, že část investice bude realizována poblíž tržního dna.

Na trzích může dojít k dalšímu kolísání, ale věříme, že již v menším rozsahu, než jsme byli svědky během března 2020. Rizika nicméně přetrvávají: stále nemáme dostatek informací o chování viru – zda nemůže přijít ještě jeho druhá vlna, případně zda jsou vytvořené protilátky po prodělání nemoci dlouhodobější. Ani to ale není důvod k tomu, abychom stáli stranou trhu. I v případě dalších propadů lze k situaci přistupovat tak, že období volatility přečkáme zainvestovaní, kdežto v případě, že by už trhy dále nespadly, bychom jen sčítali ušlé zisky z nezainvestování.

Očekáváte další propady akciových trhů po skončení epidemie a sečtení škod?
Ke korekci po silném růstu z posledních týdnů může dojít, pokud budou reálné škody firem vyšší, než s jakými trh nyní počítá ve svém ocenění (jistotu na akciových trzích nemáme nikdy, proto jsme na nich za investování odměňováni v dlouhém období tzv. rizikovou prémií). Roli hrají také další faktory – jak efektivní bude poskytnutá pomoc centrálních bank a vlád soukromému sektoru či zda nebudou karanténní opatření proti aktuálním odhadům prodloužena, nebo naopak zkrácena. Vývoj trhu vždy záleží na tom, jak se reálný vývoj v budoucnu odchýlí od konsenzuálně očekávaného. Když vnímáme tržní očekávání jako příliš vysoká, považujeme trh za překoupený, na druhé straně, když podle nás investoři počítají s příliš černými scénáři, nazýváme trh přeprodaným. Od konce března se trh od přeprodaných úrovní přesunul spíše k překoupeným.

Když byly trhy před koronavirem zcela jistě nadhodnoceny, proč fondy nedržely spíše více hotovosti, kterou by po propadech mohly zainvestovat, a tím pádem na krizi výrazně vydělat, a nikoli cca 30 % ztratit?
Karanténní opatření, která zdecimovala ekonomiky, byla mimořádná událost. S informacemi dostupnými v době před propadem je nebylo možné předpovědět. Pokud bychom stáli mimo trh vždy, když jeví známky mírného nadhodnocení, připravili bychom se o dlouhá období zisků akciových trhů, kdy akcie táhne převážně momentum (trend). Je třeba se také dívat na to, z jaké úrovně a kam trhy padají. Stát stranou ihned poté, co trhy vykazují nadhodnocení, může znamenat, že si nevytvoříte dostatečný „polštář“ z akciových výnosů před tím, než trhy spadnou. Ve výsledku tak i po propadu na tom může být investor, který příliš brzo vystoupil, hůř než ten, který poklesy přečkal zainvestovaný. Tržní pesimisté tvrdili, že je americký trh nadhodnocený už například v roce 2011. Kdybychom je poslechli, připravili bychom se o výrazný výnos.

 

Michaela Toperczerová, finanční analytik, ČSOB Asset Management