Hospodářství zpět v recesi

Ekonomické okénko analytika finančních trhů ČSOB Petra Dufka | 23. dubna 2020

Ekonomika vstoupila do recese, i když tento fakt data potvrdí teprve s velkým zpožděním. První náznaky o hloubce aktuálního propadu nám již nyní přinášejí výsledky z jednotlivých trhů práce i statistiky. Jaké jsou zatím dopady a jak vypadají prognózy? A co bude rozhodující pro návrat do normálu?

Hospodářství zpět v recesi

V médiích se to sice jen hemží odhady propadu evropské či české ekonomiky, stejně jako scénáři rychlého návratu do dřívějších kolejí, nicméně v tuto chvíli nikdo vůbec netuší, jak hlubokým propadem ekonomika prochází. V podstatě poslední údaje, které jsou v tuto chvíli (23. dubna) k dispozici, jsou ty únorové, které jen potvrzovaly fakt, že se hospodářství dostává do útlumu. Zlom po nástupu koronaviru, který nastal v březnu, zatím jen dílčím způsobem může mapovat vývoj nezaměstnanosti nebo poslední čísla z automobilového průmyslu.

Propouštění a odstávka automobilového průmyslu

Na trhu práce zatím nedošlo k tak dramatickým posunům jako třeba v Rakousku nebo v USA, avšak i tam můžeme najít první náznaky změny. Nejenom že nezaměstnanost nepoklesla díky sezónním pracím, jak je dobrou tradicí, ale také začala ubývat volná pracovní místa. Nouzový režim, respektive uzávěra ekonomiky, však přišel na řadu až v polovině měsíce, takže se tolik obávané propouštění vlastně nemohlo do statistik ještě propsat.

Mnohem zajímavější pak byla březnová čísla z automobilového průmyslu, která ovlivnila dobrovolné odstávky všech 3 automobilek na našem území. Propad výroby o 36 % byl nepochybně velmi dramatický, avšak dubnové výsledky budou ještě o poznání horší. Překvapit by proto neměl ani devadesátiprocentní pokles výroby tohoto největšího tuzemského průmyslu, který obstarává zhruba 10 % celého HDP. Z dalších čísel, které jsou v tuto chvíli k dispozici, lze uvést už jen průzkumy důvěry prováděné ve firmách a mezi spotřebiteli, které naznačují výrazný útlum ekonomiky už na konci prvního kvartálu.

Spekulace, restrikce a návrat do normálu

V tuto chvíli ani nemá smysl spekulovat nad tím, jak moc se naše či evropská ekonomika propadla ve druhém čtvrtletí. Na místě jsou spíš otázky, zda se jí podaří v relativně blízké době se z tohoto útlumu vymanit. Zdá se, že by se po uvolnění restrikcí ve službách měla situace v ekonomice začít postupně začít stabilizovat (nikoliv však zdaleka hned). O tom, jak rychle však rozhodne nejenom brzký ústup od všech nouzových restrikcí nebo efektivita vládních opatření, ale i samotný trh práce. Pokud se totiž situace v mezičase vyhrotí a nastane masívní propuštění, návrat k normálu bude jednoznačně delší, než se v tuto chvíli může jevit. A zapomenout nemůžeme ani na sebe, jak moc se budeme ochotni vrátit ke svým dřívějším spotřebitelským návykům.

Rozhodující bude rovněž, zda se k růstu vrátí i zahraniční poptávka, na níž je česká ekonomika bytostně závislá, tedy zda se znovu začnou nakupovat v tuzemsku vyrobená auta, vrátí se k nám turisté nebo my sami se budeme vracet do restaurací. Takových otázek si můžeme položit celou řadu a na žádnou si nebudeme moci s jistotou odpovědět.

A pod tímto zorným úhlem se vlastně můžeme dívat i na vývoj v dalších evropských ekonomikách. Zatím nám proto nezbývá než mapovat vzniklé škody a všímat si změn chování spotřebitelů i firem, jako třeba přesunu nákupů zboží, jídla či čehokoli jiného na internet. Zdaleka ne všichni totiž v současné recesi ztrácejí. Jestli je v tuto chvíli už přece jen něco jisté, tak to, že ekonomika bude přece jen vypadat trochu jinak než třeba na začátku roku. Jiní totiž budeme i my, spotřebitelé a investoři.