Pomáháme společně – pomáhejte také!

V roce 2020 otevíráme již 13. ročník dobrovolnického programu pro firemní dobrovolníky Pomáháme společně. A s velkou radostí konstatujeme, že každým rokem roste počet zaměstnanců, kteří chodí pomáhat do neziskových organizací napříč celou republikou. Zapojit se navíc může každý!

Pomáháme společně – pomáhejte také

Ke konci loňského roku jsme v programu Pomáháme společně evidovali přes 10 000 dobrovolníků, kteří se ochotně zapojili, mnohdy dokonce opakovaně. V loňském roce se dobrovolnických dnů zúčastnilo celkem 2 384 našich zaměstnanců – aktivity jsme zaměřili hlavně na podporu životního prostředí.

Dobrovolníci z ČSOB v typických modrých tričkách

Dobrovolníci z ČSOB v typických modrých tričkách

Přidat ruku k dílu dnes může samozřejmě každý

Pracujete ve firmě a chtěli byste se sami nebo s kolegy zapojit a pomoci dobré věci? Pokud vůbec nevíte, kam jít, nebo jak je vlastně možné pomoci, inspirujte se na portálu Zapojimse.cz. Najdete tam desítky akcí, ze kterých si kdokoli může vybrat, a stovky organizací, kam je možno jít pomáhat.

I jeden den pomoci může změnit svět k lepšímu

Co je potřeba, abyste mohli nabídnout své znalosti, zkušenosti a dovednosti potřebným neziskovkám? Na to jsme se zeptali Anny Donovalové z organizace Byznys pro společnost. Jedná se o největší odbornou platformu pro sdílení principů odpovědného podnikání v ČR.

Anno, mohla byste nám prosím popsat svoji roli v programu Pomáháme společně?

Jako specialistka CSR projektů mám na starosti organizaci dobrovolnických dnů. Na jedné straně domlouvám podrobnosti s firmou, na druhé straně se snažím co nejvíce přiblížit požadavkům zaměstnanců. Má role v Pomáháme společně je zabezpečit celý dobrovolnický den, od počáteční objednávky akce až po zpracování jejího hodnocení.

Čím by mohli sami dobrovolníci přispět k hladší organizaci?

Nejdůležitější je začít se vším včas. Obrovskou pomocí je nám to, když si všichni dobrovolníci nejprve přečtou informace, které jim posíláme, a když se na portálu Zapojimse.cz podívají na profil akce, na kterou jsou přihlášeni. Snažíme se, aby zde byly všechny informace, které dobrovolník potřebuje.

Samozřejmě pokud dobrovolník ví, do které organizace chce jít pomáhat, popř. ve kterém městě či jakého zaměření by měla organizace být, je pak snazší najít a zorganizovat tu správnou pro něj.

Co byste vzkázala těm, kteří pomáhají pravidelně, a jak byste povzbudila ty, kteří se zatím neodhodlali?

Těm, kteří ještě dobrovolnictví nezkusili, bych určitě vzkázala, aby se toho nebáli a šli do toho. Jedná se o jeden den, kdy buď zjistí, že to není nic pro ně anebo z toho vznikne láska na celý život.

Všem dobrovolníkům bych pak chtěla moc poděkovat za spolupráci a povzbudit je, protože i když to tak nemusí vypadat, i jeden den pomoci může změnit svět k lepšímu.

Zaměstnanci ČSOB společně s dětmi z DDM Helceletka vysázeli obecní sad v Kníničkách

Zaměstnanci ČSOB společně sa dětmi za DDM Helceletka vysázeli obecní sad va Kníničkách

V čem přesně spočívá firemní dobrovolnictví

Konkrétně jde o společnou podporu veřejně prospěšných organizací, kdy zaměstnanci investují svou energii a nápady a jejich firma hradí náklady na čas svých zaměstnanců, případně pomůcky či materiál. Prostřednictvím takového dobrovolnictví dává firma najevo, že je společensky odpovědná vůči komunitě, životnímu prostředí a regionu, ve kterém působí.