Jak se chovají čeští investoři?

K vývoji investičního chování v České republice se pro deník E15 vyjádřil David Moravec, obchodní ředitel ČSOB Asset Managementu. Zjistěte, do čeho si Češi nejčastěji ukládají své peníze.

Češi drží největší část majetku v depozitech, ale to samozřejmě nemůžeme považovat za investici. V podílových fondech, které dlouhodobě přinášejí vyšší výnos, mají uloženo již přes 500 mld. korun. Nejvíce peněz je ve smíšených fondech (cca 40 %). Tyto fondy mají výhodu, že mohou nejlépe nastavit poměr mezi výnosem a rizikem na míru pro konkrétního klienta.

Druhou největší skupinou jsou dluhopisové fondy. Těm se nejlépe daří, pokud klesají úrokové sazby. V poslední době jsou nicméně populární fondy krátkodobých dluhopisů, jejichž výnos je poměrně stabilní a mírně vyšší než v depozitech.

V čistě akciových fondech mají Češi uloženo přes 110 mld. korun. Tyto fondy nabízejí dlouhodobě nejvyšší výnos, ale jsou spojeny také s nejvyšším kolísáním hodnoty. ČSOB Akciový fond Amerika dokázal za 6 let a 3 měsíce od vzniku zdvojnásobit svou hodnotu. Svou skupinu investorů si najdou i zajištěné a nemovitostní fondy.

Kam se ubírají investiční trhy?

Vývoj v oblasti investování je určitě ovlivněný tržními podmínkami (hlavně vývojem úrokových sazeb). V minulosti byly velmi populární fondy peněžního trhu a zajištěné fondy. Po poklesu sazeb k nulovým hodnotám přestaly být tyto fondy atraktivní a poptávka se přesunula směrem ke smíšeným fondům a částečně akciovým.

V posledním roce velmi rychle roste podíl fondů krátkodobých dluhopisů. Fond ČSOB Premiéra získal od úpisu na začátku roku 2019 již více než 16 mld. korun. Klienti oceňují relativně stabilní růst těchto fondů. Popularita smíšených a akciových fondů přetrvává, ale jednoznačným trendem jsou pravidelné investice. Pravidelné investování je dostupné pro každého (lze již od 500 korun měsíčně) a navíc se klient nemusí tolik znepokojovat případným kolísáním investice v průběhu jejího života.

Investice do budoucna může být snadno po ruce

Ať klient investuje jednorázově, nebo pravidelně, je nezbytné znát očekávání, a to jak od výnosu, tak i o době možného budoucího využití prostředků. Chce-li si klient přilepšit svůj budoucí příjem v důchodu, zajistit budoucnost svým dětem, nebo si jen připravit rezervu na cokoliv, to vše mohou pomoci zajistit pravidelné investice.

Obrovskou výhodou je totiž dostupnost těchto prostředků, které může klient mít během několika pracovních dní zpět na svém běžném účtu. Dalším trendem je digitalizace. Banky mají za cíl oslovit mnohem více klientů, přičemž počet bankéřů neroste, ale spíše klesá. Digitalizace je cestou, jak nabídnout vyšší výnosy podílových fondů každému i s menším objemem majetku.

Jak se tomu přizpůsobuje nabídka?

Nové produkty stále vznikají, ale ne ve velkém množství. Příkladem jsou právě fondy krátkodobých dluhopisů. ČSOB je také aktivní v nabídce zajištěných fondů, kdy se každý měsíc uvádí jeden až dva nové fondy. Obecným trendem je nicméně zjednodušování nabídky tak, aby je bylo možno nabízet digitálně nebo v rámci automatického poradenství roboadvisory.

Pro většinu investic již klient nemusí chodit do pobočky a může své investice uzavřít sám nebo s pomocí bankéře odkudkoliv. Klienti mají ve svém mobilu nebo tabletu dostupné stále více informací o svém portfoliu. Obecně se svět investování zpřístupňuje stále většímu množství klientů, které přitahují skvělé výnosy v posledních letech.