Cyklické zpomalení na obzoru?

Petr Dufek, analytik finančních trhů ČSOB | říjen 2019

Zatímco evropská ekonomika zpomaluje a v Německu se řeší otázka, jak dlouhá a hluboká bude tamní recese, česká ekonomika si – podobně jako některé další středoevropské – vede v letošním roce až dosud velmi dobře. Co ji může ohrozit?

Cyklické zpomalení na obzoru?

Růst zatím nezpomaluje, byť určité signály zvolnění nelze zcela opomenout. Už více než rok signalizuje útlum index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu setrvávající hluboko pod hranicí 50 nebo i nižší – byť nikterak výrazně – důvěra v ekonomice.

Přesto výsledky průmyslu i dalších odvětví doposud vyznívaly poměrně příznivě, a statistický úřad dokonce revidoval některé z posledních výsledků hospodářství směrem nahoru.

Hrozí nám stagnace?

První náznaky, že vše nemusí jít tak dobře jako doposud, byly vidět v srpnových číslech. Ta jsou vlastně zatím těmi posledními, která jsou v tuto chvíli (na začátku října) k dispozici. Je na nich vidět, že růst zakázek se v průmyslu – jako tuzemském největším odvětví – zastavil, v některých případech dokonce nové objednávky začaly padat.

Na mysl se tak možná nechtěně vrací zkušenost z podzimu 2008, kdy do poslední chvíle rovněž vše vypadalo výborně, nicméně od října už bylo vše jinak. Nejprve po pádu Lehman Brothers zamrzly finanční toky na mezinárodních trzích a vzápětí, když zmizely nové zakázky, ekonomiky rychle propadly jedna po druhé do recese.

Poptávka nechybí, přebývá nejistota

Současná situace je však přece jen zřetelně odlišná. V první řadě je finanční svět ve výrazně lepší kondici než před jedenácti lety a trhy spíše pociťují přebytek levných peněz než jejich nedostatek. Hospodářství v tuto chvíli netrpí nedostatkem poptávky jako spíše nadbytkem nejistoty a rizik spojených s možnými obchodními a měnovými válkami, brexitem a regulacemi.

Bohužel i tato (ne)naplňující se rizika ovlivňují chování nejenom hráčů na finančních trzích, ale zasahují rovněž do investičního rozhodování firem a chování spotřebitelů. Prozatím jen v omezeném rozsahu, ale o potenciální změně nálad a jejich důsledcích si asi nelze dělat iluze už proto, že panika a stádní chování totiž nejsou vlastní pouze akciovému trhu.

Žádné drama, spíš cyklické zpomalení

Při pohledu na vývoj českých čísel je spíše vidět možnost cyklického zpomalení, které sice umocňují některá již zmíněná zahraniční rizika, nicméně celkově nevypadá zatím nijak dramaticky. Kromě obav dlouhodobě se zrcadlících v již zmíněném PMI nic nenapovídá o možném dramatu na obzoru.

Zaměstnanost v ekonomice zůstává i nadále rekordní a trh práce napjatý. Nedostává se kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků, nestačí ani rekordní přísun zahraniční pracovní síly. V černých číslech je dokonce i automobilový průmysl, kterému se daří posilovat pozice na jinak klesajícím evropském automobilovém trhu.

Investiční aktivita firem slábne, nicméně spíše v důsledku finalizace velkých projektů v posledních letech. Takže ani v tomto případě nic nenapovídá o rýsujícím se dramatu na obzoru. Jako nejpravděpodobnější scénář se proto jeví spíše cyklické zpomalení, které nevede k vyšší nezaměstnanosti či propadu životní úrovně ani k zásadní reakci úrokových sazeb ČNB.