Pečujte o sebe – myslete na prevenci

Patříte mezi ty, kteří chodí k odborníkovi jen s chřipkou, úrazem nebo když vás něco bolí? Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR u praktických lékařů absolvuje preventivní prohlídky 5,5 % lidí, ale mělo by jich být násobně více.

Pečujte o sebe – myslete na prevenci

Každý člověk by měl absolvovat pravidelné preventivní prohlídky. Náš zdravotní stav se liší podle věku, rodinné anamnézy, ale také podle našeho životního stylu a toho, jak se o sebe staráme. „Statisticky nejvíce Čechy trápí vysoký tlak, kardiovaskulární onemocnění nebo obezita,“ říká MUDr. David Pohlreich, ředitel zdravotního úseku TeamPrevent-Santé.

Důvodů pro prevenci je hned několik. Obzvláště čeští muži by měli zpozornět. Jsou totiž první na světě v incidenci karcinomu tlustého střeva a konečníku. Častý je výskyt onemocnění prostaty, které je u mužů třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor. Čekat na symptomy nemoci není prozíravé, za posledních 30 let se výskyt choroby zvýšil pětkrát a stále roste. K poklesu onemocnění mohou zásadním způsobem přispět právě preventivní návštěvy lékaře.

Ženy bohužel za muži nezaostávají a prevenci také zanedbávají. Nejedná se jen o pravidelné prohlídky u gynekologa a vyšetření prsů. Radno není zanedbávat ani kožní onemocnění. Zhoubné onemocnění kůže (melanom) je v Česku odhaleno u téměř dvou tisíc lidí ročně.

Hledejte především kvalitu

Ne všechna preventivní vyšetření je možné absolvovat u praktického lékaře. Nejvhodnější je zvolit renomované zdravotnické zařízení s tradicí, dobrou pověstí a vstřícným a otevřeným přístupem ke klientovi, které nabízí preventivní programy ve více odbornostech s možností nadstandardních rozsahů prevencí.

Navázali jsme partnerskou spolupráci se zdravotnickým zařízením TeamPrevent-Santé. Drží krok s moderní vědou a jeho klienti tak mají jistotu, že v Santé se jim vždy a za každých okolností dostane té nejlepší možné péče.

Poslání Santé je chránit vaše zdraví

Díky komplexnosti nabízeného portfolia služeb, propracovaného systému managementu a organizace zdravotní péče se Santé staví jednoznačně na přední příčky mezi soukromými poskytovateli zdravotní péče, o čemž svědčí i klientská základna a její růst.

Silnou stránkou Santé je lékařský tým, který přebírá dohled nad vaším zdravím a jehož všichni specialisté fungují komplexně jako celek. Pracují s ambicí celostního pohledu na člověka. Zároveň vám jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Termíny preventivních vyšetření vám proaktivně pohlídají pomocí lékařského informačního systému.

Disponují lékařskými obory: praktické lékařství, vnitřní lékařství, ORL, oční, dermatovenerologie, gynekologie, fyzioterapie a rehabilitace, stomatologie, pediatrie, hematologie a další lékařské odbornosti v rámci sítě smluvních lékařů.

Klientské karty několika úrovní jsou hrazeny na bázi ročního paušálu a pohybují se v cenách od 3 000 Kč do 79 900 Kč za rok. Pro klienty ČSOB Premium nabízí Santé nadstandardní služby včetně pediatrické karty pro děti a dorost, navíc s dárkem v podobě ročního předplatného lifestylových novin WHAT. „Přejeme si, abyste se u nás cítili, že je o vás postaráno v maximální možné míře. Nejen medicínsky, ale i z pohledu celkového dojmu z naší péče,“ dodává Martin Link, obchodní ředitel TeamPrevent-Santé.