Lepší, než se dalo čekat

Navzdory přetrvávajícím rizikům si česká ekonomika vede stále docela dobře. A nejenom česká, ale třeba i německá nebo evropská.

Lepší, než se dalo čekat

Jak totiž naznačily bleskové odhady růstu za první čtvrtletí, zažíváme sice mírný útlum, nicméně stále je celkový výsledek lepší, než třeba napovídaly měkké ukazatele důvěry či indexy nákupních manažerů. Aktuální čísla (v polovině května) kontrastují s náladou panující v podnikovém sektoru u nás i v zahraničí, a prozatím se tak nenaplňují potenciální negativní scénáře zdůrazňující důsledky obchodních válek, brexitu, vysokých cen surovin, eventuálně zpomalení čínské ekonomiky.

Obavy firem z dalšího vývoje se tak zřejmě nenaplnily navzdory všudypřítomným špatným zprávám – nebo přesněji rizikům, kterým se často dostává až příliš velké pozornosti na úkor pozitivních informací. Vykreslování chmurné budoucnosti však nejenom strhává pozornost, ale může mít i sílu ovlivnit naše vlastní chování. Je to vlastně princip sebenaplňujících se proroctví, která mohou vést k útlumu investic i spotřeby a nasměrovat tak ekonomiku zbytečně do útlumu.

To se, jak napovídají první čísla za rok 2019, nestalo. Česká ekonomika si oproti poslednímu kvartálu roku 2018 polepšila o půl procenta, v meziročním srovnání její tempo dosáhlo 2,5 %. Tento růst byl přitom na straně poptávky rovnoměrně rozložený, zatímco na straně nabídky byl v režii především zpracovatelského průmyslu.

A právě tam byl kontrast mezi očekáváním a realitou největší, protože jak měsíční statistiky, tak měkké ukazatele důvěry či nálady ukazovaly v podstatě pravý opak. Ukázalo se, že se firmám vede z pohledu přidané hodnoty lépe, než si vlastně samy myslely, a to je rozhodně lepší zpráva, než kdyby tomu bylo naopak.

Po prvním dobrém čtvrtletí jak v Česku, tak u našeho hlavního obchodního partnera – Německa, se nedá říct, že období mírného útlumu růstu je už za námi a že všechny zmíněné hrozby už pominuly. Rizika přetrvávají a dávají šanci se na ně připravit, nicméně jak ukazují některé propočty jejich důsledků, ani v případě extrémního vyhrocení nemusí být jejich dopad drtivý, respektive srovnatelný s rokem 2008. Stále jsou jen eventualitou, na kterou je možné se připravovat tím déle, čím o ní víme.

V každém případě aktuální výsledky nám zatím nedávají důvod k tomu, abychom naše výhledy pro letošní rok přepisovali směrem dolů. Zvlášť když má česká ekonomika šanci ustát případné zhoršení v zahraničí díky nedočerpaným penězům z fondů EU a rozjetých investicí veřejného sektoru.