Dopádlujte si až k památkám

Sezóna se blíží a s hezkým počasím přichází i nálada vydat se po proudu řek nebo třeba navštívit české hrady a zámky. Proč tyto kratochvíle nespojit? Řeky Vltava a Orlice nabízejí jak pohled na okolní přírodu, tak dostupnost hned několika hradů a zámků přímo od vody.

Dopádlujte si až k památkám

Klášter ve Vyšším Brodě

Naši cestu začínáme ve Vyšším Brodě, kde můžeme před zahájením splutí řeky Vltavy navštívit cisterciácký klášter, v němž žije mnišská komunita. Dominantou zdejšího kláštera je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nahlédnout můžete i do rokokové knihovny nebo Poštovního muzea s řadou zajímavých poštovních exponátů, jako jsou například staré schránky, kočáry a stejnokroje.

Muzeum v Rožmberku

Přibližně o deset kilometrů po proudu se nad skalnatou ostruhou tyčí hrad Rožmberk, který po několik staletí patřil rodu Buquoyů. Atraktivní je zejména jeho hradní podzemí s muzeem hrdelního soudnictví a katovnou. Mučení si zde dokonce můžete vyzkoušet na vlastní kůži.

Meandry v Českém Krumlově

Český Krumlov patří mezi nejkrásnější města u nás. Někteří vodáci si na jeho návštěvu vyhrazují i několik dní. Kromě hradu, zámku, zámecké věže, Plášťového mostu, zahrady s letohrádkem či hradního muzea nabízí totiž i jedinečnou atmosféru. Vodáci navíc ocení zákruty Vltavy skrze samotné centrum města.

Procházka po Zvíkově

Doslova pár kroků od vody se na malebném poloostrově tyčí hrad Zvíkov. Ten vám může být povědomý z první pohádky Alice Nellis Sedmero krkavců, která se tu natáčela. Hrad nemá průvodce, a tak se můžete po stavení z dob Přemysla Otakara II. procházet úplně sami.

Rod Schwarzenbergů na Orlíku

Podobně jako Zvíkov se ve Vltavě koupe i zámek Orlík. Patří Schwarzenbergům a slouží jako rodové muzeum. Prohlédnout si tak můžete řadu uměleckých předmětů, sbírek nebo třeba navštívit sedm nově zpřístupněných místností ve třetím patře.

Zámky na Orlici

Řeka Orlice zase nabízí mnoho zámků, které jsou soukromé a většinou ve vlastnictví původních šlechtických rodů. Setkat se tak můžete s Františkem Kinským na Novém Zámku, hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou v Rychnově nad Kněžnou nebo hraběnkou Dianou Sternbergovou v Častolovicích, které jsou vyhlášené parkem s oborou bílých daňků a zámeckým zvěřincem.

Přejeme vám příjemnou plavbu!