Proč mzdy stále rostou a co to znamená?

Ekonomické okénko Petra Dufka, analytika ČSOB

Česká ekonomika vykazuje v letošním roce velmi dobré výsledky, i když už třeba nejsou tak oslnivé jako ty loňské. I tak se ovšem pozitivní vývoj tuzemského hospodářství příznivě odráží ve vývoji kupní síly obyvatel, a to především díky rychlému růstu reálných mezd a stále vyšší zaměstnanosti.

Proč mzdy stále rostou a co to znamená?

Kupní síla domácností se zvyšuje

Naše ekonomika přešla do fáze, kdy ji pohání kupředu především spotřeba domácností, a tedy i jejich zvyšující se kupní síla. To nakonec potvrzují i poslední čísla za třetí kvartál letošního roku, kdy podle očekávání pokračoval rychlý růst mezd. Meziročně se průměrná mzda zvýšila o 8,5 % (reálně o 6 %) a dosáhla v tomto období 31 516 korun.

Chybějící pracovníci ženou mzdy nahoru

Jak je vidět ze srovnání s vývojem předchozích kvartálů, na dynamice mezd se téměř nic nezměnilo. A nemění se vlastně ani důvody takto rychlého mzdového růstu. Tím prvním je samozřejmě pokračující napětí na trhu práce, kde stále výrazně přebývá volných pracovních míst nad množstvím uchazečů skutečně si hledajících práci. Jde tedy o výsledek dosavadního růstu ekonomiky založeného na stále větší potřebě pracovníků.

Výdělky se zvedají i ve veřejné sféře

Druhým důvodem letošního navyšování mezd je nepochybně výrazné zvýšení minimální mzdy a především pak mezd zaručených od začátku roku. A třetím, neméně významným důvodem, je úprava platů ve veřejném sektoru. I když se výdělky podle sektorů již nezveřejňují, čísla za veřejnou správu, školství a zdravotnictví tento závěr potvrzují. V těchto třech odvětvích totiž mzdy poskočily o 11,7 %, zatímco ve všech ostatních (v podstatě tržních) jen o 7,5 %, a tím se ještě více otevřely nůžky mezi převážně veřejným a soukromým sektorem.

Ve třetím čtvrtletí podle statistického úřadu výrazné zvýšení vykázala i mediánová mzda (+ 9,8 %), a opět tak lze říct, že navyšování mezd probíhalo rychleji u zaměstnanců s nižšími mzdami. Nakonec právě u nich je převis poptávky na trhu práce vlastně nejvyšší, jak pravidelně potvrzují statistiky deseti nejhledanějších pracovních pozic v ČR.

Naplněné prognózy ČNB

Na mzdovém vývoji se toho příliš nemění ani v posledním čtvrtletí letošního roku. Vzhledem k tomu, že však zafunguje vyšší srovnávací základ ve veřejném sektoru, kde se začalo výrazněji přidávat už loni v listopadu, celkové tempo mezd v závěru letošního roku mírně poklesne na zhruba 7,5 %. Zpomalení růstu mezd by pak mohlo pokračovat i v roce 2019, kdy se ovšem znovu mají zvyšovat tarify ve veřejné sféře, nicméně už ne tak rychle jako letos.

ČNB by z vývoje mezd ve třetím čtvrtletí neměla být nijak překvapena, protože odpovídá její prognóze. Žádnou rychlou reakci tedy tento trend nevyžaduje a tím hlavním, co bude zřejmě určovat rozhodování ČNB, zůstane slabá koruna. Přesto je velmi pravděpodobné, že rychle rostoucí mzdy se už docela brzo projeví ve vyšší inflaci. Nakonec signály tohoto vývoje vidíme na českém trhu už nějaký čas. Realitním trhem počínaje, cenami v restauracích konče.