Vše, co potřebujete vědět o současné bitcoinové mánii

V posledních měsících je slovo bitcoin slyšet ze všech stran. Jedná se o skvělou investiční příležitost, nebo je tolik diskutovaná kryptoměna jen vysoce rizikovou sázkou? Na to odpovídá Michaela Toperczerová, finanční analytička ČSOB Asset Management.

Vše, co potřebujete vědět o současné bitcoinové mánii

Je současná hodnota bitcoinu výrazně nafouknutá?

Ano, současná bitcoinová horečka vykazuje velký počet znaků spekulativní bubliny (jak jsme již dříve psali zde) a v některých ohledech se podobá tulipánové mánii:

  • příběh o vzácnosti, plynoucí z omezeného množství a stále náročnější produkce;
  • zapojení veřejnosti – o bitcoinu se mluví úplně všude – i lidé, kteří se o investování nikdy předtím nezajímali;
  • předhánění se v predikcích budoucí ceny aktiva, u něhož nelze stanovit fundamentální hodnotu za pomoci budoucích toků hotovosti, zisků, dividend, úroků atd.;
  • nákupy pouze z důvodu spekulace na budoucí růst;
  • fenomén „dnes je to přeci jiné“ (Argumentace typu: „Bitcoin je digitální revoluce a vy jste nic nepochopili.“).

Lze v letošním roce čekat další korekce? Jak až výrazný může případně být pád ceny bitcoinu?

Těžko říct, v jakém časovém horizontu může bublina zcela splasknout, a zda již sestupný trend po pádu ceny z maxim kolem 20 tisíc USD nezapočal. Trh může zkolabovat za minutu, anebo až za několik let. Cena může spadnout na zlomek současné hodnoty. Internet a globalizace umožňují zapojení daleko většího počtu hráčů, tudíž nelze délku cyklů přesně odvodit z historie. Vzhledem k tomu, že poptávku táhne především sentiment investorů, nemusí se ani vyplatit sázky na pokles. Pro ilustraci – tulipánová mánie v pozdní fázi vrcholila tři roky. Následně cena cibulek propadla o 99 %.

Může cena dlouhodobě vystoupat ještě podstatně výše? A pokud ano, co by tomu mohlo napomoci?

Jak již bylo zmíněno, trh může zůstat iracionální neuvěřitelně dlouho, nebo také nemusí. To je právě to „kouzlo“ bublin. K bitcoinovému šílenství může napomoci ekonomická prosperita, nízké úrokové sazby či politika centrálních bank. Jednoduše řečeno, lidé mají dnes dost peněz i na to s nimi hazardovat a zkoušet netradiční věci, což je dáno také tím, že například na depozitech v bankách dnes nikdo nezbohatne. Zároveň rostoucí regulace zvyšuje atraktivitu anonymity a globální převoditelnosti pro řadu ekonomických subjektů.

Co naopak podle vás bitcoin do budoucna ohrožuje? Kde vidíte rizika pro tuto virtuální měnu?

Pokud by se něco z výše uvedených předpokladů změnilo, popularita bitcoinu by mohla zásadněji utrpět. Kdyby byl průběh bubliny „přirozený“ jako u tulipánů, splaskla by náhle bez vnější příčiny. Na pomyslných tržních vahách by v určitý okamžik převážila masa těch, kteří chtějí realizovat zisky, nad těmi, kteří jsou ochotni za jednotku dát více ve víře, že cena ještě stoupne.

Důvěru v bitcoin mohou dále podrýt negativní zprávy jako nestabilita burzovních platforem, vykrádání virtuálních peněženek a především zásahy regulátorů, které se v řadě států připravují anebo již proběhly.

Dalším spouštěčem silných výprodejů by mohlo být masivní štěpení měny nebo rozšíření alternativ, což by nabouralo hlavní tezi o vzácnosti a nezastupitelnosti bitcoinu. Investice do kryptoměn také zatím nebyla otestována ekonomickým cyklem. Kupříkladu pokud by ekonomika zamířila do recese, drobní investoři by ve strachu o své zaměstnání a budoucí příjmy začali stahovat peníze ze všech rizikovějších aktiv a realizovat zisky. Rezervy na horší časy by pak raději budovali v osvědčených bezpečných přístavech (švýcarský frank, zlato, depozita a státní dluhopisy vyspělých zemí), kde existují právně vymahatelné garance a nedochází k tak prudkým výkyvům v cenách.

Neukazuje využívání bitcoinu v zemích jako Zimbabwe či Venezuela, že si získal důvěru jako uchovatel hodnot?

Bitcoin lze v tomto ohledu považovat za moderní alternativu k tomu, co byly v dobách války například známky. S nimi se mnohem snáze manipulovalo v porovnání se zlatými cihlami nebo uměleckými předměty. Zkrátka vzácné aktivum, které má větší důvěru veřejnosti než státní měna a zároveň je celosvětově akceptováno, takže jde poměrně snadno zpeněžit. I různé historické „pojistné měny pro případ krize“ ale byly náchylné na spekulativní bubliny. Ty vznikají obvykle tam, kde je sice úžasný příběh, ale racionálně vzato budoucí využití a hodnota aktiva značně diskutabilní.

Může mít bitcoin trvalou hodnotu?

Určitou hodnotu má. Jeho výhodou je, že s ním lze u plateb (zatím) zachovat anonymitu protistran, a tak ho lze velmi snadno využít i k ilegálním aktivitám. Jeho virtualita se také může v některých nestabilních regionech hodit – nikdo ho majiteli při osobní prohlídce nesebere, a pokud se mu pak na bezpečnějším místě podaří připojit k internetu, může směnit virtuální peníze za reálné statky nebo oficiální měnu. Na druhou stranu, i když je bitcoin zatím lídrem na trhu kryptoměn, vedoucí pozici rychle ztrácí. Proč by měl být v budoucnu k těmto účelům používán pouze on? Stačí, když se dostatečně rozšíří i jiné alternativy, a konkurence je na světě. Již dnes od využívání bitcoinu v běžném platebním styku upouští řada platforem, které dříve platby s ním umožňovaly. Odkazují na to, že je bitcoin pro mikroplatby nepoužitelný například kvůli extrémní volatilitě ceny, nestabilním a vysokým poplatkům a časové náročnosti ověřování transakcí.

Není v něčem bitcoin přece jen revoluční?

Zajímavým objevem je technologie blockchain pro decentralizované ověřování transakcí všeho druhu, na které je fungování kryptoměn postaveno. Ta může být do budoucna využita i v dalších oblastech, kde je zatím zapotřebí centrální autorita. Jejímu masivnějšímu rozšíření ale zatím brání značná neefektivnost (časová i energetická) a v podstatě chybějící potřeba kritické masy uživatelů tyto centrální autority, s nimiž většina systémů v současnosti funguje efektivně a v něž mají účastníci důvěru, nahrazovat.

  • Graf 1: Porovnání dot.com bubliny a zlaté horečky
  • Graf 2: Porovnání dot.com bubliny, zlaté horečky a bitcoinové mánie