Elektronizace zdravotnictví není revoluce, ale evoluce

Nastává čas, kdy by se technologie měly začít využívat ve větší míře i ve zdravotnictví. Proto jsme ve spolupráci se systém ZDRAVEL pro klienty ČSOB Premium připravili speciální nabídku ̶ elektronickou zdravotní knížku na 12 měsíců zdarma. Nabídka platí do 28. února 2018.

Elektronizace zdravotnictví není revoluce, ale evoluce

Základními stavebními kameny péče o zdraví občanů jsou dva hlavní elementy – kvalitní léčba a efektivní prevence. Žijeme v době, kdy sledujeme technologický pokrok téměř ve všech oblastech našeho působení, částečně se přesouváme do digitálního prostoru a využívání nejnovějších technologií považujeme za automatické.

Nyní nastal čas, abychom technologie začali ve větší míře využívat také ve zdravotnictví ke zlepšení léčby, prevence a našeho celkového zdravotního stavu. Díky sběru a analýze zdravotních dat se nám čím dál lépe daří předcházet závažným onemocněním, diagnostikovat je v raném stádiu, a umožnit tak lékařům je efektivně léčit. Dalším vhodným využitím nasbíraných dat budeme schopni efektivněji bojovat s civilizačními chorobami, mezi něž řadíme například diabetes nebo obezitu.

Prakticky každý větší poskytovatel zdravotních služeb dnes vede zdravotnickou dokumentaci svých pacientů v elektronické podobě. Součástí procesu léčby by ale automaticky měl být i sám člověk, o jehož zdravotní stav se jedná – měl by mít možnost do své dokumentace nahlížet a mít svůj zdravotní stav plně pod kontrolou. Stejně tak by měl být zaveden takzvaný Electronic Health Record (EHR), tedy kompletní zdravotní profil každého pacienta vedený v elektronické podobě, ke kterému má přístup nejen on a jeho aktuální ošetřující lékař, ale který v případě potřeby umožňuje také jednoduché sdílení s dalšími lékaři nebo i se záchrannou zdravotní službou.

Přesně takové řešení nabízí nová elektronická zdravotní knížka ZDRAVEL – poskytuje svým uživatelům přehled o jejich zdraví, nabízí jednotné prostředí pro nahlížení do zdravotnické dokumentace a se souhlasem klienta umožňuje sdílení této dokumentace mezi lékaři.