Odpovědnost na každý pád

CSR je každodenní součástí ČSOB. Jaké projekty podporujeme? A jak i vy můžete pomoci dobré věci?

Odpovědnost na každý pád

Pod zkratkou CSR se skrývá udržitelnost, odpovědnost a dlouhodobý závazek, které představují součást firemní filozofie, prostředek pro udržení a další rozvoj důvěry a hlavně předpoklad k dlouhodobě udržitelnému úspěchu. A i tato témata „hýbou“ ČSOB. Ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti ČSOB přistupuje jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců a staví na rozvoji prostředí, v němž banka podniká. Od těchto principů se odvíjejí priority společenské odpovědnosti. Jedním z nich je finanční gramotnost. Naším záměrem je prospívat společnosti srozumitelným sdílením svých znalostí z oboru, s nímž máme bohaté zkušenosti, a zároveň do svých strategických aktivit zapojovat zaměstnance.

Aktuálně se v oblasti finanční gramotnosti zaměřujeme na vzdělávání školou povinných dětí, ve druhé fázi plánujeme pořádat přednášky a workshopy pro seniory, případně pro další skupiny lidí, jež by naše znalosti obohatily. Školiteli se stávají naši kolegové, kteří se do projektu dobrovolně hlásí v roli ambasadorů finanční gramotnosti. V současnosti je zájemců více než 160 a další vítáme. A počet škol, které mají o spolupráci touto formou zájem, také roste.

Dlouhodobě také podporujeme Asociaci občanských poraden a Poradnu při finanční tísni, které bezplatně radí lidem v dluhové pasti s tím, jak se ve své situaci zorientovat a co nejdříve se z ní dostat. Obě organizace mají celorepublikovou působnost a mohou tak vyjít vstříc všem, kdo se na ně obrátí.

Už osmým rokem vyhlašujeme i Nadační program vzdělání a i v něm se na finanční gramotnost soustředíme. V tomto případě jsou cílovou skupinou děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, senioři, lidé se zdravotním handicapem nebo ve složité životní situaci. Letos se do jarního kola programu přihlásilo 92 organizací, z nichž jsme jedním milionem korun podpořili devět z nich. Výběr těch nejúspěšnějších nebyl vůbec snadný. Při hodnocení jsme se soustředili na interaktivitu, protože zapojení účastníků hraje vždy velkou roli. Věříme, že když mají lidé dostatek informací, přistupují zodpovědněji k řešení finančních situací, které jim život přináší.

Jednou z organizací podpořených grantovým programem je Amelie, která pracuje s onkologicky nemocnými klienty. Ty bude vzdělávat v online prostředí, protože mají v důsledku nemoci omezenou mobilitu nebo omezené finanční prostředky na dopravu. Cílem iniciativy je snížit riziko, že se po nemoci nebo ještě během ní dostanou do dluhů nebo na okraj společnosti. Podpořili jsme i Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, která chce neslyšící seznámit s vybranými oblastmi světa financí, a to formou pantomimických divadelních představení. Divadlo a pantomima jsou zároveň oblastí, která spojuje svět většinové slyšící společnosti a neslyšících, aniž by bylo zapotřebí slov.


Jedním z našich filantropických partnerů je také Nadační fond Českého rozhlasu a jeho projekt Světluška. Ten teď můžete podpořit i vy! Během léta vám zašleme krátký dotazník, jehož vyplněním přispějete 100 Kč právě na projekt Světluška. Zpětná vazba na fungování ČSOB Premium je pro nás zásadní a budeme rádi, když se o ni s námi podělíte v rámci průzkumu spokojenosti.