PODMÍNKY AKCE „ZVÝHODNĚNÉ GOLFOVÉ FEE OD ČSOB“

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Zvýhodněné golfové fee od ČSOB“ (dále jen „Akce“).

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).

2. Doba trvání Akce

Akce probíhá v období od 1. 1. 2020 do odvolání (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Komu je Akce určena

Do Akce se mohou zapojit všichni klienti ČSOB, kteří jsou vlastnící ČSOB Premium Konto (dále jen „Klient“).

4. Podmínky účastníka Akce

Klient se stane účastníkem Akce, pokud v Době trvání Akce splní podmínky účastníka Akce, a to:

Zaregistruje se v portálu TeeTime na www.teetime.cz nebo se zaregistruje pomocí aplikace Tee Time ve svém mobilním telefonu s Androidem či iOS (pokud již registrace neproběhla dříve), vyplní do formuláře Přihláška na Akci ve svém internetovém bankovnictví ČSOB svoje registrační golfové číslo a odesláním formuláře potvrdí souhlas dle bodu 7. Pravidel (dále jen „Účastník Akce“).

5. Odměna a podmínky pro její přiznání

Odměnou v této Akci jsou cenová zvýhodnění pro Účastníka Akce, která představují slevu ve výši 50 % na pět her v kalendářním roce z ceníkových cen na kterémkoli partnerském golfovém hřišti zapojeném do odbavovacího a rezervačního systému Tee Time SE (dále jen „Golfové hřiště“) a dále slevu ve výši 15 % z ceníkových cen na vybraných Golfových hřištích (dále jen jednotlivě „Sleva 50 %“ nebo „Sleva 15 %“ nebo obě Slevy společně dále jen „Odměna“).

Slevu 15 % může Účastník čerpat neomezeně po Dobu trvání Akce.

Slevu 50 % může Účastník Akce čerpat 5x za kalendářní rok po Dobu trvání Akce.

Prostřednictvím aplikace Tee Time, může Účastník Akce poskytnout 15 % Odměnu také některému ze svých spoluhráčů..

Vybraná golfová hřiště, na kterých je poskytnuta Sleva 15 %:

Hřiště Hřiště Hřiště
Albatross Alfrédov Austerlitz
Barbora Benátky Beřovice
Bitozeves Botanika Brno Kaskáda
Čeladná Černý Most - Black Bridge Resort Čertovo Břemeno
Česká Lípa Český Krumlov Darovanský dvůr
Františkovy Lázně - Hazlov Golf Dobrouč Golf Resort Lázně Bohdaneč
Grabštejn Havlíčkův Brod Hluboká
Holešov Hostivař Hradec Králové
Hukvaldy Janov Ještěd
Jezera - Ostrožská Nová Ves Komárno pod Hostýnem Kořenec
Kotlina - Terezín Kravaře Kunětická Hora
Kynžvart Liberec Líšnice
Loreta Golf Pyšely Malevil Mladé Buky
Mnich Molitorov Mstětice
Olomouc Ostravice Panorama Golf Resort - Kácov
Písek - Kestřany Poděbrady Prosečné
Ropice Slapy Stará Boleslav
Svobodné Hamry Šilheřovice Terasy Ústí nad Labem
Těšetice Velké Karlovice - Horal Vinoř
Yard Resort - Předboj Ypsilon Golf Liberec Zbraslav - Prague City Golf

Podmínky pro přiznání Odměny:

  • splnění podmínek Účastníka Akce dle odstavce 4. Pravidel
  • úhrada ceny se Slevou 15 % nebo se Slevou 50 % bude provedena kreditní kartou Mastercard World Elite vydanou k Premium Kartě nebo debetní kartou Visa Infinite vydanou k Premium Kontu.

Odměnu získá každý Účastník Akce, který splnil všechny podmínky pro přiznání Odměny.

6. Způsob a termíny aktivace Odměny

Odměna bude Účastníkovi Akce poskytnuta do 7 dnů od splnění podmínek Účastníka Akce.

7. Informace účastníka Akce o zpracování osobních údajů a o bankovním tajemství

Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení a registrační golfové číslo.

Správcem osobních údajů je Pořadatel, zpracovatelem osobních údajů je společnost TeeTime SE, Na novině 1053/28, Michle, 141 00 Praha 4, IČO 24236381 (dále jen „Společnost“). Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, nejdéle však po dobu jednoho roku po skončení Akce.

Osobní údaje nebudou předány mimo EU.

Účast na Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci. Bez poskytnutí osobních údajů není možné se Akce účastnit.

Svou účastí v Akci dává Účastník Akce Pořadateli souhlas s předáním údajů odpovídajících bankovnímu tajemství (tj. jméno, příjmení a údaj o tom, že je Účastník Akce klientem Pořadatele) Společnosti.

Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.csob.cz/osobni-udaje.

Účastník Akce je oprávněn v průběhu Doby trvání Akce svou účast na Akci odvolat a požádat Pořadatele o zrušení účasti na Akci a prostřednictvím Pořadatele zároveň požádat o vymazání všech svých osobních údajů, které byly v rámci této Akce předány mezi Společností a Pořadatelem.

8. Závěrečná ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.

Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.
Pořadatel neodpovídá za ztráty nebo škody způsobené během přepravy Odměn či zpráv dle těchto Pravidel ani nepotvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři.

Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Klienta/Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Klienta/Účastníka Akce z Akce bez náhrady.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách https://www.csobpremium.cz/portal//n/zvyhodnene-golfove-fee-od-csob

 

Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

Praha 1. 1. 2020, ve znění ze dne 1. 1. 2023